højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Tysk fortsættersprog B - hhx

I tysk fortsættersprog B lærer du både at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på tysk standardsprog. Samtidig får du et bredt kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold.

Fakta

Navn:
Tysk fortsættersprog B - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Du får bl.a. undervisning i grundlæggende tysk grammatik, og opnår et basalt ordforråd der gør, at du kan diskutere kendte og ukendte emner på tysk.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I tysk fortsættersprog på B-niveau lærer du at forstå og deltage i samtale på tysk standardsprog, lige som du lærer at skrive sproget og læse nyere, lettere, tysksprogede tekster.

Du vil bl.a. få undervisning i emner som:

  • hovedtræk i den kulturelle, politiske og samfundsmæssige udvikling i Tyskland efter 1945
  • aktuelle kultur-, samfunds- og erhvervsforhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland
  • tekst- og casemateriale om tyske virksomheder
  • virksomhedens eksterne kommunikation med særlig vægt på grundlæggende erhvervsrelateret terminologi og fraseologi
  • et bredt udvalg af tysksprogede fiktive og ikke-fiktive multimodale teksttyper og -genrer, som kan give eleverne en kunstnerisk oplevelse og en varieret og nuanceret indsigt i kulturelle, historiske, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland
  • kulturelle og samfundsmæssige forhold med fokus på ligheder og forskelle mellem tyske og andre kultur- og samfundsforhold

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. Du deltager i større og mindre faglige og tværfaglige projekter i forbindelse med forskellige temaforløb, og du skal udarbejde et antal skriftlige opgaver.

It og elektroniske medier bruges som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven foregår på grundlag af et ukendt tysksproget tekstmateriale på ca. 1 - 1 1/2 side med relation til et kendt emne.

Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for tysk fortsættersprog på B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for tysk fortsættersprog på B-niveau på hhx er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for tysk fortsættersprog B hhx på uvm.dk.