højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Samfundsfag C - hhx

I samfundsfag på C-niveau får du en grundlæggende viden om økonomiske og politiske faktorer og deres indflydelse på den nationale og internationale samfundsudvikling.

Fakta

Navn:
Samfundsfag C - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Undervejs lærer du at diskutere og argumentere for dine synspunkter i dialog med andre.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget samfundsfag på C-niveau vil du opnå en viden om det moderne, globaliserede samfund i et sociologisk, økonomisk og politisk perspektiv.

Ud fra en viden om sociologi, økonomi og politik lærer du at forstå og redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger. Du vil også kunne diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og forklare sociale og kulturelle mønstre.

Du får undervisning i fagområder som fx socialisationsproces og -mønstre, det økonomiske kredsløb, centrale aktører globalt (herunder EU), politiske institutioner og beslutningsprocesser samt centrale politiske ideologier, som fx konservatisme, liberalisme, socialisme og demokratityper.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer, både mundtlige og skriftlige. Du skal, i løbet af den tid du har faget, gennemføre mindst et mindre projektforløb. I projektet skal du behandle en faglig problemstilling ved brug af begreber og metoder fra faget.

It indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med informationssøgning, bearbejdning og formidling samt vidensdeling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven foregår på grundlag af et prøvemateriale, der omhandler et samfundsfagligt tema, du kender fra undervisningen samt et ukendt bilagsmateriale på 1 1/2 - 2 sider. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for samfundsfag på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for samfundsfag på C-niveau på hhx er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for samfundsfag C hhx på uvm.dk.