højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Matematik C - hhx

I matematik C arbejder du med simple matematiske tankegange og metoder, og du lærer bl.a. at bruge simple it-baserede løsningsmetoder.

Fakta

Navn:
Matematik C - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Faget bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en række metoder til modellering og problembehandling, dog primært inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget matematik på C-niveau vil du lære at håndtere simple formler og bruge symbolholdigt sprog til at løse simple problemer med matematisk indhold.

Du lærer at genkende matematiske problemstillinger og foreslå løsningsmetoder, herunder simple it-baserede løsningsmetoder. Du lærer desuden at genkende og skifte mellem verbale, grafiske eller symbolske beskrivelser af matematiske problemstillinger, alt efter hvilken der er mest hensigtsmæssig i situationen.

Du vil desuden lære, hvordan du gennemfører modelleringer - primært inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder - ved bl.a. at bruge statistiske databehandlingsmetoder eller finansielle modeller, lige som du får en forståelse for de enkelte modellers begrænsninger og rækkevidde.

Du får bl.a. undervisning inden for emner som:

  • regningsarternes hierarki, herunder løsning af ligninger med grafiske og simple analytiske metoder
  • grundlæggende funktionskendskab
  • procentregning
  • beskrivende statistik, herunder udtræk af data fra databaser, konstruktion af tabeller og grafisk præsentation

Undervisningen veksler mellem gruppe-, emne- eller casearbejde. I tilknytning til de enkelte hovedemner skal du desuden lave en emneopgave, der sammenfatter de centrale dele af emnet.

It indgår som redskab i undervisningen i form af lommeregner samt it-programmer til beregninger, håndtering af større datamængder og til grafisk repræsentation af sammenhænge.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven foregår på grundlag af et antal spørgsmål inden for et af fagets emner og med inddragelse af emneopgaverne fra undervisningen. Eksamen varer ca. 24 minutter og der gives ca. 48 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for matematik på C-niveau er 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for matematik på C-niveau på hhx er 125 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for matematik C på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
6. juli 2020
3. august 2020
GSK - Matematik 0-C - n19gmc71 Dagundervisning 1358 København K
*
6. juli 2020
3. august 2020
GSK - Matematik 0-C - t19gymacu171 Dagundervisning 1358 København K
*
24. august 2020
27. november 2020
GSK - Matematik 0-C - online - n20omc81 Fjernundervisning 1358 København K
*
12. oktober 2020
25. november 2020
GSK - Matematik 0-C - n20gmco1 Dagundervisning 1358 København K
*
2. november 2020
18. december 2020
GS Matematik C Dagundervisning 5210 Odense NV
*
2. november 2020
27. november 2020
GSK - Matematik 0-C - n20gmcn1 Dagundervisning 1358 København K