højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

International økonomi A - hhx

I international økonomi A får du et grundigt kendskab til teoretiske begreber og modeller, som du lærer at diskutere i lyset af den nuværende økonomiske udvikling.

Fakta

Navn:
International økonomi A - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Samtidig får du viden om de samfundsmæssige forhold, der påvirker økonomien, herunder erhvervsstruktur, indkomstfordeling og demografi.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget international økonomi på A-niveau vil du opnå viden og forståelse for den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, europæisk og globalt perspektiv.

Med en bred viden om økonomisk teori og metode lærer du at analysere samfundsøkonomiske sammenhænge problemstillinger både i Danmark og udlandet.

Du får bl.a. undervisning i følgende emner: 

 • virksomheders og husholdningers beslutninger på markedet
 • markedsefficiens, miljø, og politiske indgreb arbejdsmarkedet
 • økonomiske delsektorer og samspillet mellem dem makroøkonomiske nøgletal
 • indkomstdannelse og konjunkturudvikling
 • vækst og udviklingsøkonomi
 • økonomisk politik og økonomiske skoler: vækst, ubalancer, afvejninger og effekter
 • velfærdsmodeller
 • globalisering
 • interationelt økonomisk samarbejde
   

Undervisningen veksler mellem selvstændigt arbejde, gruppeundervisning og klasseundervisning og indeholder både mundtligt og skriftligt arbejde.

I international økonomi på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

It indgår i undervisningen som redskab til informationssøgning samt opstilling af tabeller og diagrammer.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5½ time og baserer sig på et centralt stillet opgavesæt. I de første 45 minutter af prøven læser og diskuterer du alene eller i din gruppe den udleverede case, hvorefter I udformer hver jeres besvarelse i de sidste 4 timer og 45 minutter.

Den mundtlige prøve sker på grundlag af et ukendt tekstmateriale. Eksamen varer ca. 30 minutter og tager udgangspunkt i dit eksamensprojekt. Præsentatitonen varer højst 10 minutter, hvorefter eksaminationen former sig som en samtale. Der er ingen forberedelsestid. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for international økonomi på A-niveau er 275 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for international økonomi på A-niveau på hhx er 275 timer fordelt på 1., 2. og 3. år.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for international økonomi A hhx på uvm.dk