højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Fransk fortsættersprog B - hhx

I fransk fortsættersprog B arbejder du videre med at tilegne dig et varieret og korrekt fransk.

Fakta

Navn:
Fransk fortsættersprog B - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Derudover får du undervisning i kulturelle, erhvervs- og samfundsmæssige forhold i fransksprogede lande, som du lærer at diskutere og problematisere med dine medstuderende.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I fransk fortsættersprog på B-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende fransk, lige som du lærer at skrive et enkelt og sammenhængende fransk samt oversætte enkel dansk tekst til fransk.

Du vil bl.a. få gennemgået grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse samt få viden om de grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation.

Ud over at lære sproget og opnå et alment og erhvervsmæssigt ordforråd får du viden om kultur, erhverv og samfundsforhold i Frankrig samt i et eller flere andre fransktalende lande.

Du vil derudover få undervisning i intern og ekstern kommunikation i franske virksomheder. 

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og omfatter både mundtligt og skriftligt arbejde, ligesom den hovedsageligt organiseres gennem forskellige emner. Hovedvægten lægges på arbejdet med at lære at tale fransk og med at lære at læse og forstå franske tekster. Undervisningen foregår i størst muligt omfang på fransk.

It indgår i undervisningen i form af informationssøgning samt interaktive øvelser og træningsprogrammer. Andre elektroniske medier inddrages også.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve er todelt og tager udgangspunkt i dels en ukendt prosatekst på ca. 1 side, dels et ukendt billede.

Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelse.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Varighed

Uddannelsestiden for fransk fortsættersprog på B-niveau på hhx er 200 timer fordelt på 1., 2. og 3. år.

Økonomi

Du kan søge støtte i form af SU, hvis du opfylder betingelserne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for fransk fortsættersprog B hhx på uvm.dk