højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Fransk begyndersprog A - hhx

I fransk begyndersprog A lærer du at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et varieret og korrekt fransk.

Fakta

Navn:
Fransk begyndersprog A - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Faget giver dig mulighed for at tale, læse og oversætte fransk. Desuden uddyber du din viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i fransksprogede lande.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I fransk begyndersprog på A-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende fransk, lige som du lærer at skrive sproget og oversætte enkle tekster.

Du vil få gennemgået de grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse samt de grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation.

Ud over at lære sproget får du bl.a. viden om samfunds-, erhvervs- og kulturforhold i Frankrig samt i et eller flere andre fransktalende lande. Der vil indgå fransksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.

Undervisningen omfatter både mundtligt og skriftligt arbejde og foregår i størst muligt omfang på fransk. Den organiseres gennem et antal forskellige emner. Hovedvægten lægges på arbejdet med at lære at tale fransk og med at lære at læse og forstå franske tekster.

I fransk begyndersprog på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

It indgår i undervisningen i form af informationssøgning samt interaktive øvelser og træningsprogrammer. Andre elektroniske medier inddrages også.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 4 timer og består af to opgave. Prøvens varighed er fire timer. Under første delprøve må hjælpemidler ikke benyttes. Efter højst én time afleveres besvarelsen af første del af opgavesættet, og herefter må alle hjælpemidler benyttes til besvarelse af anden del af opgavesættet. 

Den mundtlige prøve er todelt og tager udgangspunkt i dels et ukendt tekstmateriale på ca. 1 side med relation til et kendt emne og dels et ukendt billedmateriale.

Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelse. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden i fransk begyndersprog på A-niveau er 325 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for fransk begyndersprog på A-niveau på hhx er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. år.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for fransk begyndersprog A hhx på uvm.dk