højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Finansiering B - hhx

I finansiering B lærer du at analysere aktuelle og konkrete finansielle problemstillinger.

Fakta

Navn:
Finansiering B - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Du får kendskab til finansielle teorier og forskellige finansielle produkter, ligesom du lærer om finansielle institutioner, markeder og investeringer.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget finansiering på B-niveau får du en stor viden om finansielle teorier og lærer at bruge dem til at identificere og arbejde med finansielle problemstillinger.

Du får bl.a. undervisning i følgende emner:

  • Finansielle markeder
  • Centralbankerne
  • Realkreditinstitutionerne og deres produkter
  • Pengeinsitutionerne og deres produkter
  • Fondsbørser og deres produkter
  • Investeringsportefølje
  • Startup virksomhedens finasieringsbehov

Undervisningen er tilrettelagt med øvelser ud fra konkrete og afgrænsede finansielle problemstillinger, så du får træning i at arbejde med finansielle modeller. Du vil skulle deltage i gruppearbejde, projektarbejde og selvstændig opgaveudførelse.

It indgår som et fagligt værktøj, bl.a. i forbindelse med case-arbejde.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af dit projektforløb i undervisningen samt et ukendt tekstmateriale. Der er en forberedelsestid på ca. 30 minutter, og selve eksaminationen varer ca. 30 minutter.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for finansiering på B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for finansiering på B-niveau på hhx er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for finansiering B hhx på uvm.dk