højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Engelsk A - hhx

I engelsk A får du sproglige kompentencer på et højt niveau, ligesom du får en kulturel og samfundsmæssig forståelse af forholdene i Storbritannien og USA.

Fakta

Navn:
Engelsk A - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Du får et bredt ordforråd og lærer at formulere dig både mundtligt og skriftligt på sproget. I undervisningen indgår fagligt og litterært tekstmateriale (også elektronisk baseret), og du lærer om grammatik og tekstanalyse.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget engelsk på A-niveau vil du opnå evne til at forstå og anvende det engelske sprog, og du vil kunne deltage aktivt i internationale og globale sammenhænge både personligt og erhvervsmæssigt.

Du får et bredt og fagligt ordforråd samt en viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik. Samtidig lærer du at benytte relevante tekstanalysemetoder til at fortolke og perspektivere tekster.

Du læser bl.a. faglige tekster, nyhedstekster og elektronisk baseret materiale, der behandler emner inden for marketing, international økonomi, kultur og samfundsforhold - men også tekster af væsentlige engelsksprogede forfattere inden for de litterære hovedgenrer.

Du får desuden viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Storbritannien og USA.

Derudover lærer du at formulere forskellige teksttyper skriftligt som fx oversættelser, resumeer samt interne og eksterne forretningsmeddelelser i relation til forskellige problemstillinger og emner.

Undervisningen foregår hovedsageligt på engelsk og organiseres som emner eller projekter. Undervisningen omfatter både mundtligt og skriftligt arbejde med formidling og selvstændig bearbejdelse af problemstillinger.

I engelsk på A-niveau er der en del skriftligt arbejde

Elektroniske medier anvendes også, og it anvendes som et redskab til informationssøgning og ved udvikling og afprøvning af sproglige færdigheder.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve består af et centralt stillet elektronisk opgavesæt. Prøven varer 5 timer. Alle hjælpemidler er tilladt, inklusive brug af internettet.

Den mundtlige prøve sker på grundlag af et ukendt tekstmateriale på 3-4 sider med tilknytning til et kendt emne. Eksamen varer ca. 30 minutter, og der er ca. 60 minutters forberedelsestid.

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for engelsk på A-niveau er 335 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for engelsk på A-niveau på hhx er 335 timer fordelt på 1., 2. og 3. år. Faget er obligatorisk.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for engelsk A hhx på uvm.dk.