højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Matematik C - hf

I matematik C lærer du at løse simple problemer med matematisk indhold.

Fakta

Navn:
Matematik C - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer fx at håndtere simple formler, modeller og ligninger.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget matematik på C-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du lærer fx at behandle et talmateriale statistisk, herunder at formidle konklusioner på behandlingen, ligesom du lærer at gøre rede for geometriske modeller og løse geometriske problemer.

Du får også kendskab til matematikkens samspil med den den øvrige videnskabelige, teknologiske og kulturhistoriske udvikling.

Du får fx undervisning inden for emneområderne:

  • regningsarternes hierarki, ligningsløsning, samt procent- og rentesregning
  • formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære og eksponentielle sammenhænge samt potenssammenhænge mellem variable
  • beskrivende statistik med grafisk præsentation og bestemmelse af simple empiriske statistiske deskriptorer
  • forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter.

Undervisningen veksler mellem projekt- eller emneforløb, rapportskrivning, gruppearbejde og opgaveløsning. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr og lommeregnere, bl.a. til beregninger, overblik over grafer, håndtering af statistisk datamateriale og til eksperimenter.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 3 timer og består af centralt stillede opgaver inden for kernestoffet. Prøven er todelt, og du må ikke benytte hjælpemidler til den første del af pøven. Til den anden del må du benytte hjælpemidler, bortset fra kommunikation med omverdenen og brug af internettet.

Den mundtlige prøve er også todelt. Den første del kan foregå i grupper med højst tre deltagere, hvor I arbejder i ca. 90 minutter med en ukendt problemstilling, som I efterfølgende har en samtale med eksaminator om. Den anden del af prøven er individuel og baserer sig på en spørgsmål, du trækker. Ved prøven præsenterer du dit svar på det udtrukne spørgsmål, og derefter følger en samtale mellem dig og din lærer. Eksamen varer ca. 20 minutter med ca. 20 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for matematik på C-niveau er 135 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for matematik på C-niveau på hf er 135 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for matematik C hf på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. marts 2024
1. september 2024
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
26. marts 2024
31. december 2024
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
26. marts 2024
31. december 2024
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
13. maj 2024
2. december 2024
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
1. august 2024
1. august 2024
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
6. august 2024
9. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4900 Nakskov
*
7. august 2024
14. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
7. august 2024
14. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
7. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
7. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
7. august 2024
3. december 2024
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
14. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4640 Faxe
*
8. august 2024
30. november 2024
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
8. august 2024
30. november 2024
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
8. august 2024
14. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
8. august 2024
2. december 2024
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
2. december 2024
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
2. december 2024
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
16. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
3. december 2024
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
3. december 2024
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
3. december 2024
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2770 Kastrup
*
8. august 2024
12. december 2024
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. august 2024
12. december 2024
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. august 2024
28. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
9. august 2024
8. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
9. august 2024
8. maj 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 5600 Faaborg
*
12. august 2024
27. juni 2025
Matematik Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
12. august 2024
2. december 2024
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
2. december 2024
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
16. maj 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. august 2024
7. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
12. august 2024
7. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
12. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
20. december 2024
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
20. december 2024
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
6. juni 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. august 2024
6. juni 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. august 2024
6. juni 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. august 2024
14. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. august 2024
14. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. august 2024
16. maj 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
2. december 2024
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
6. december 2024
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
12. august 2024
6. december 2024
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
12. august 2024
6. december 2024
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
27. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
13. august 2024
27. maj 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 5620 Glamsbjerg
*
13. august 2024
23. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
13. august 2024
23. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
13. august 2024
23. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
13. august 2024
23. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
13. august 2024
23. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
13. august 2024
23. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
13. august 2024
9. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
13. august 2024
9. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
14. august 2024
6. december 2024
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
13. maj 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 7100 Vejle
*
14. august 2024
19. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
19. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
19. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
19. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
19. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
19. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
19. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
19. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
16. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 7900 Nykøbing M
*
14. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
14. august 2024
17. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
14. august 2024
16. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
14. august 2024
16. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
15. august 2024
6. december 2024
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2024
19. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
3. december 2024
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
19. maj 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
19. maj 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
19. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4600 Køge
*
15. august 2024
22. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
22. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
22. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
22. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
16. august 2024
29. november 2024
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 6000 Kolding
*
26. august 2024
2. december 2024
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
26. august 2024
16. maj 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. september 2024
16. maj 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
23. september 2024
16. maj 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. oktober 2024
16. maj 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
28. oktober 2024
16. maj 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2025
16. maj 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4600 Køge
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
19. maj 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
9. januar 2025
19. maj 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
13. januar 2025
14. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
17. maj 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
13. januar 2025
22. maj 2025
Matematik C, 2HF Aftenundervisning 2770 Kastrup
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
16. januar 2025
5. december 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
27. januar 2025
16. maj 2025
Matematik C, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
6. august 2025
15. maj 2026
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
12. januar 2026
22. maj 2026
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. januar 2026
15. maj 2026
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
13. januar 2027
15. maj 2027
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2650 Hvidovre