højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Matematik C - hf

I matematik C lærer du at løse simple problemer med matematisk indhold.

Fakta

Navn:
Matematik C - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer fx at håndtere simple formler, modeller og ligninger.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget matematik på C-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du lærer fx at behandle et talmateriale statistisk, herunder at formidle konklusioner på behandlingen, ligesom du lærer at gøre rede for geometriske modeller og løse geometriske problemer.

Du får også kendskab til matematikkens samspil med den den øvrige videnskabelige, teknologiske og kulturhistoriske udvikling.

Du får fx undervisning inden for emneområderne:

  • regningsarternes hierarki, ligningsløsning, samt procent- og rentesregning
  • formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære og eksponentielle sammenhænge samt potenssammenhænge mellem variable
  • beskrivende statistik med grafisk præsentation og bestemmelse af simple empiriske statistiske deskriptorer
  • forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter.

Undervisningen veksler mellem projekt- eller emneforløb, rapportskrivning, gruppearbejde og opgaveløsning. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr og lommeregnere, bl.a. til beregninger, overblik over grafer, håndtering af statistisk datamateriale og til eksperimenter.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 3 timer og består af centralt stillede opgaver inden for kernestoffet. Prøven er todelt, og du må ikke benytte hjælpemidler til den første del af pøven. Til den anden del må du benytte hjælpemidler, bortset fra kommunikation med omverdenen og brug af internettet.

Den mundtlige prøve er også todelt. Den første del kan foregå i grupper med højst tre deltagere, hvor I arbejder i ca. 90 minutter med en ukendt problemstilling, som I efterfølgende har en samtale med eksaminator om. Den anden del af prøven er individuel og baserer sig på en spørgsmål, du trækker. Ved prøven præsenterer du dit svar på det udtrukne spørgsmål, og derefter følger en samtale mellem dig og din lærer. Eksamen varer ca. 20 minutter med ca. 20 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for matematik på C-niveau er 135 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for matematik på C-niveau på hf er 135 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for matematik C hf på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. august 2020
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
15. maj 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
12. august 2020
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2020
20. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8700 Horsens
*
13. august 2020
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
16. maj 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
19. maj 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
19. august 2020
18. maj 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
18. maj 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
20. august 2020
11. maj 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
20. august 2020
11. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
21. oktober 2020
14. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
21. oktober 2020
7. maj 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
21. oktober 2020
7. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
21. oktober 2020
17. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
21. oktober 2020
17. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
21. oktober 2020
11. maj 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
21. oktober 2020
11. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
18. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
4. januar 2021
15. maj 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
4. januar 2021
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. januar 2021
18. maj 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
11. januar 2021
20. maj 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8700 Horsens
*
18. januar 2021
16. maj 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
18. januar 2021
21. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2770 Kastrup
*
18. januar 2021
21. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
18. januar 2021
21. maj 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
18. januar 2021
21. maj 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 2650 Hvidovre
*
8. februar 2021
15. juni 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. februar 2021
15. juni 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. februar 2021
31. december 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. februar 2021
15. juni 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
9. april 2021
1. december 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
12. april 2021
1. december 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
1. juni 2021
10. december 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 7100 Vejle
*
1. august 2021
30. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
1. august 2021
30. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
1. august 2021
30. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
1. august 2021
31. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. august 2021
31. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. august 2021
3. december 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
9. august 2021
24. juni 2022
Matematik C Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
9. august 2021
3. december 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2770 Kastrup
*
9. august 2021
3. december 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
9. august 2021
3. december 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2021
11. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. august 2021
11. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
9. august 2021
1. december 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
10. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
10. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
10. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
7. december 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
7. december 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
3. december 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
10. august 2021
3. december 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
10. august 2021
3. december 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
10. august 2021
3. december 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
10. august 2021
20. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
10. august 2021
20. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
10. august 2021
19. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 6200 Aabenraa
*
10. august 2021
2. december 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 6200 Aabenraa
*
10. august 2021
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6100 Haderslev
*
10. august 2021
2. december 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6100 Haderslev
*
10. august 2021
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
10. august 2021
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
10. august 2021
2. december 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
10. august 2021
2. december 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6270 Tønder
*
10. august 2021
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
10. august 2021
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
10. august 2021
30. november 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
11. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2021
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
11. august 2021
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
11. august 2021
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
11. august 2021
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
11. august 2021
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
11. august 2021
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
11. august 2021
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
11. august 2021
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
11. august 2021
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
11. august 2021
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
11. august 2021
19. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
11. august 2021
19. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
11. august 2021
19. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
11. august 2021
19. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
11. august 2021
19. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 7900 Nykøbing M
*
11. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
3. december 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
11. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
11. august 2021
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5960 Marstal
*
11. august 2021
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5960 Marstal
*
11. august 2021
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5960 Marstal
*
11. august 2021
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5960 Marstal
*
12. august 2021
3. december 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
12. august 2021
3. december 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
12. august 2021
15. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
12. august 2021
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
12. august 2021
10. december 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
12. august 2021
10. december 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
12. august 2021
10. december 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
12. august 2021
10. december 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
12. august 2021
10. december 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
12. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1165 København K
*
12. august 2021
25. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2021
10. december 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
13. august 2021
10. december 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
13. august 2021
10. december 2021
Matematik C, 2HF Aftenundervisning 1120 København K
*
13. august 2021
10. december 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1165 København K
*
13. august 2021
10. december 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1165 København K
*
13. august 2021
10. december 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1165 København K
*
13. august 2021
9. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
16. august 2021
10. december 2021
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
16. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
16. august 2021
19. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 7700 Thisted
*
16. august 2021
3. december 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
3. december 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
3. december 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
3. december 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2021
30. november 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
16. august 2021
20. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
23. august 2021
11. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
23. august 2021
11. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
23. august 2021
11. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
25. august 2021
11. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
30. august 2021
3. december 2021
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
30. august 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. september 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
27. september 2021
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
1. januar 2022
15. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2022
20. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
3. januar 2022
20. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. januar 2022
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
6. januar 2022
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
17. januar 2022
10. december 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 1165 København K
*
31. januar 2022
12. maj 2022
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2022
2. december 2022
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
12. august 2022
18. maj 2023
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C