højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Matematik C - hf

I matematik C lærer du at løse simple problemer med matematisk indhold.

Fakta

Navn:
Matematik C - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer fx at håndtere simple formler, modeller og ligninger.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget matematik på C-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du lærer fx at behandle et talmateriale statistisk, herunder at formidle konklusioner på behandlingen, ligesom du lærer at gøre rede for geometriske modeller og løse geometriske problemer.

Du får også kendskab til matematikkens samspil med den den øvrige videnskabelige, teknologiske og kulturhistoriske udvikling.

Du får fx undervisning inden for emneområderne:

  • regningsarternes hierarki, ligningsløsning, samt procent- og rentesregning
  • formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære og eksponentielle sammenhænge samt potenssammenhænge mellem variable
  • beskrivende statistik med grafisk præsentation og bestemmelse af simple empiriske statistiske deskriptorer
  • forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter.

Undervisningen veksler mellem projekt- eller emneforløb, rapportskrivning, gruppearbejde og opgaveløsning. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr og lommeregnere, bl.a. til beregninger, overblik over grafer, håndtering af statistisk datamateriale og til eksperimenter.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 3 timer og består af centralt stillede opgaver inden for kernestoffet. Prøven er todelt, og du må ikke benytte hjælpemidler til den første del af pøven. Til den anden del må du benytte hjælpemidler, bortset fra kommunikation med omverdenen og brug af internettet.

Den mundtlige prøve er også todelt. Den første del kan foregå i grupper med højst tre deltagere, hvor I arbejder i ca. 90 minutter med en ukendt problemstilling, som I efterfølgende har en samtale med eksaminator om. Den anden del af prøven er individuel og baserer sig på en spørgsmål, du trækker. Ved prøven præsenterer du dit svar på det udtrukne spørgsmål, og derefter følger en samtale mellem dig og din lærer. Eksamen varer ca. 20 minutter med ca. 20 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for matematik på C-niveau er 135 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for matematik på C-niveau på hf er 135 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for matematik C hf på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. august 2014
5. december 2014
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2014
20. maj 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2014
5. december 2014
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2014
20. maj 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2014
20. maj 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2014
5. december 2014
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2014
30. juni 2015
HFe ma-OD Dagundervisning 8300 Odder
*
13. august 2014
30. juni 2015
HFe ma-Sk Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
18. august 2014
13. maj 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 5600 Faaborg
*
18. august 2014
11. maj 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 5500 Middelfart
*
19. august 2014
12. maj 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 5800 Nyborg
*
19. august 2014
12. maj 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 5800 Nyborg
*
19. august 2014
5. maj 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 5800 Nyborg
*
20. august 2014
13. maj 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
20. august 2014
13. maj 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
25. august 2014
11. maj 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 5500 Middelfart
*
1. september 2014
13. maj 2015
Matematik C - hf Aftenundervisning 2620 Albertslund
*
5. januar 2015
20. maj 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2015
20. maj 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 7400 Herning
*
5. januar 2015
20. maj 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2015
13. maj 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. juli 2015
7. august 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 6700
*
22. juli 2015
12. august 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 7400
*
10. august 2015
13. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 2610 Rødovre
*
10. august 2015
13. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 2620 Albertslund
*
10. august 2015
17. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5620
*
10. august 2015
13. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5500
*
10. august 2015
13. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5500
*
11. august 2015
20. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2015
20. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5000
*
11. august 2015
20. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5000
*
12. august 2015
8. december 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 5000
*
13. august 2015
30. juni 2016
Matematik C Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
13. august 2015
20. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5000
*
13. august 2015
8. december 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 5000
*
13. august 2015
20. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5000
*
13. august 2015
20. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5000
*
13. august 2015
20. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5000
*
13. august 2015
8. december 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 5000
*
17. august 2015
13. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 2610 Rødovre
*
17. august 2015
13. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 2620 Albertslund
*
17. august 2015
13. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 2620 Albertslund
*
17. august 2015
13. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 2620 Albertslund
*
17. august 2015
13. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 2620 Albertslund
*
17. august 2015
11. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5600
*
17. august 2015
8. december 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 5000
*
17. august 2015
17. december 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 5700
*
17. august 2015
20. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 7400
*
17. august 2015
20. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 7400
*
17. august 2015
20. maj 2016
Matematik C - hf Fjernundervisning 7400
*
17. august 2015
17. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5900
*
17. august 2015
20. maj 2016
Matematik C - hf Aftenundervisning 7400
*
17. august 2015
16. december 2015
Matematik C - hf Fjernundervisning 7400
*
17. august 2015
18. december 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 2620 Albertslund
*
17. august 2015
16. december 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2015
15. december 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2015
31. december 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2015
16. december 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 7200 Grindsted
*
17. august 2015
13. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2015
16. december 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 6800 Varde
*
17. august 2015
15. december 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
18. august 2015
18. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5800
*
18. august 2015
19. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5700
*
18. august 2015
19. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5700
*
18. august 2015
12. maj 2016
Matematik C - hf Aftenundervisning 6700 Esbjerg
*
18. august 2015
16. december 2015
Matematik C - hf Dagundervisning 6600 Vejen
*
19. august 2015
12. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5600
*
31. august 2015
13. maj 2016
Matematik C - hf Aftenundervisning 2620 Albertslund
*
1. januar 2016
15. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
1. januar 2016
15. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
1. januar 2016
15. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 6600 Vejen
*
1. januar 2016
15. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 6800 Varde
*
1. januar 2016
15. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 7200 Grindsted
*
4. januar 2016
20. juni 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5000
*
4. januar 2016
20. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5000
*
4. januar 2016
20. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5000
*
4. januar 2016
20. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5000
*
4. januar 2016
19. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5700
*
4. januar 2016
20. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 7400 Herning
*
4. januar 2016
19. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
4. januar 2016
20. juni 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2016
20. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. januar 2016
13. maj 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 2620 Albertslund
*
1. august 2016
2. december 2016
Matematik C - hf Fleksibel undervisning 5900 Rudkøbing
*
10. august 2016
16. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2016
16. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
7. december 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
7. december 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
7. december 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2016
30. juni 2017
Matematik C Dagundervisning 8300 Odder
*
15. august 2016
30. juni 2017
Matematik C Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
15. august 2016
6. december 2016
Matematik C - hf Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
15. august 2016
7. december 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2016
7. december 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2016
19. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5471 Søndersø
*
15. august 2016
17. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5600 Faaborg
*
15. august 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2016
17. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2016
15. december 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2016
7. december 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2016
2. december 2016
Matematik C - hf Fleksibel undervisning 5900 Rudkøbing
*
15. august 2016
2. december 2016
Matematik C - hf Fleksibel undervisning 5600 Faaborg
*
15. august 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5500 Middelfart
*
15. august 2016
19. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
15. august 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5500 Middelfart
*
15. august 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Fleksibel undervisning 5900 Rudkøbing
*
16. august 2016
16. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
16. august 2016
16. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
16. august 2016
16. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
16. august 2016
15. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
16. august 2016
16. maj 2017
Matematik C - hf Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
16. august 2016
18. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
16. august 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
17. august 2016
15. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
17. august 2016
5. december 2016
Matematik C - hf Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
17. august 2016
3. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5800 Nyborg
*
17. august 2016
5. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5800 Nyborg
*
1. september 2016
15. juni 2017
Matematik C - hf Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
31. december 2016
Matematik C - hf Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Matematik C - hf Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
31. december 2016
Matematik C - hf Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Matematik C - hf Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
31. december 2016
Matematik C - hf Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. oktober 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Fleksibel undervisning 5600 Faaborg
*
24. oktober 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
24. oktober 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
24. oktober 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
24. oktober 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
24. oktober 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
24. oktober 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. december 2016
16. december 2016
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
2. januar 2017
15. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
3. januar 2017
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
3. januar 2017
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
3. januar 2017
18. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
4. januar 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 7400 Herning
*
9. januar 2017
16. maj 2017
Matematik C - hf Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
9. januar 2017
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 2620 Albertslund
*
2. maj 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
2. maj 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
2. maj 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
9. maj 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. maj 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. maj 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. maj 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. maj 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. maj 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. maj 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. maj 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. maj 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. maj 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. maj 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. maj 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. maj 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. maj 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. maj 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. maj 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. juni 2017
4. december 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
24. juli 2017
15. august 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 7400 Herning
*
7. august 2017
23. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
7. august 2017
23. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
7. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
8. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
8. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
8. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
8. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
8. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
9. august 2017
6. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
6. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
6. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
23. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
6. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2017
25. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 7400 Herning
*
10. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2017
6. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2017
22. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. august 2017
22. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. august 2017
22. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. august 2017
6. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
15. september 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
15. september 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
14. august 2017
15. september 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
15. september 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
14. august 2017
21. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. august 2017
23. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
14. august 2017
6. december 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5471 Søndersø
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5471 Søndersø
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
14. august 2017
9. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
15. august 2017
12. juni 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
15. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
15. august 2017
11. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
15. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
16. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
17. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 7400 Herning
*
17. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 7400 Herning
*
21. august 2017
24. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
22. august 2017
24. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
11. september 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. september 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. september 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. september 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. oktober 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
29. november 2017
21. december 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
3. januar 2018
23. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 7400 Herning
*
3. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
23. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
23. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 7400 Herning
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
7. december 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
8. januar 2018
25. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
10. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
11. januar 2018
25. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
11. januar 2018
25. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
13. januar 2018
11. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
14. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
11. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
14. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
14. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
14. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
14. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
23. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. januar 2018
23. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. januar 2018
22. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
22. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
19. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
16. april 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
17. april 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 5600 Faaborg