højere forberedelseseksamen, hf
Fag på højere forberedelseseksamen...

Matematik C - hf

I matematik C lærer du at løse simple problemer med matematisk indhold.

Fakta

Navn:
Matematik C - hf
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer fx at håndtere simple formler, modeller og ligninger.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget matematik på C-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du lærer fx at behandle et talmateriale statistisk, herunder at formidle konklusioner på behandlingen, ligesom du lærer at gøre rede for geometriske modeller og løse geometriske problemer.

Du får også kendskab til matematikkens samspil med den den øvrige videnskabelige, teknologiske og kulturhistoriske udvikling.

Du får fx undervisning inden for emneområderne:

  • regningsarternes hierarki, ligningsløsning, samt procent- og rentesregning
  • formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære og eksponentielle sammenhænge samt potenssammenhænge mellem variable
  • beskrivende statistik med grafisk præsentation og bestemmelse af simple empiriske statistiske deskriptorer
  • forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter.

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem projekt- eller emneforløb, rapportskrivning, gruppearbejde og opgaveløsning. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr og lommeregnere, bl.a. til beregninger, overblik over grafer, håndtering af statistisk datamateriale og til eksperimenter.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 3 timer og består af centralt stillede opgaver inden for kernestoffet. Du må benytte alle hjælpemidler, bortset fra kommunikation med omverdenen og brug af internettet.

Den mundtlige prøve sker på grundlag af et overordnet spørgsmål med konkrete delspørgsmål. Ved prøven præsenterer du dit svar på det udtrukne spørgsmål, og derefter følger en samtale mellem dig og din lærer. Prøven skal inddrage gennemførte projektforløb og temaopgaver. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for matematik på C-niveau er 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for matematik på C-niveau på hf er 125 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for matematik C i bilag 15 i hf-bekendtgørelsen.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. august 2016
16. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2016
16. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2016
17. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2016
19. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
15. august 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5500 Middelfart
*
15. august 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5500 Middelfart
*
15. august 2016
17. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Fleksibel undervisning 5900 Rudkøbing
*
16. august 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
16. august 2016
18. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
17. august 2016
5. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5800 Nyborg
*
17. august 2016
3. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5800 Nyborg
*
1. september 2016
15. juni 2017
Matematik C - hf Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Matematik C - hf Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Matematik C - hf Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. oktober 2016
11. maj 2017
Matematik C - hf Fleksibel undervisning 5600 Faaborg
*
8. december 2016
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
8. december 2016
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
18. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Matematik C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
20. januar 2017
16. maj 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
15. september 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
15. september 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
15. september 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
15. september 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2017
21. december 2017
Matematik C, 2HF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
15. august 2017
12. juni 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
11. september 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. september 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. september 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. september 2017
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
7. december 2018
Matematik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Matematik C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C