højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Idræt C - hf

I faget idræt på C – niveau får du alsidige idrætslige oplevelser samt viden om kroppen og dens bevægelsesmuligheder.

Fakta

Navn:
Idræt C - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Der er bl.a. fokus på bevægelsesglæde og kropsbevidsthed og på idrættens funktion og betydning i samfundet.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Centralt i faget idræt C står den fysiske aktivitet og træning. Men du skal også lære at redegøre for centrale begreber inden for idrættens discipliner og træning samt for livsstilens og den fysiske aktivitets betydning for sundheden.

Du vil bl.a. opnå færdigheder inden for et bredt udsnit af idrætsfaglige discipliner som boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter.

Du træner din fysiske kapacitet og lærer om grundlæggende principper for træning. Bl.a. skal du lave lave og gennemføre et opvarmningsprogram og dit eget fysiske træningsprogram.

Undervisningen tilrettelægges i forløb og kobler teori og praksis.

Der kan bruges it-baseret udstyr, bl.a. til informationssøgning og til forskellige testformer.

Eksamen

Der afholdes en praktisk/mundtlig gruppeprøve med tre eller fire eksaminander i hver gruppe. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. eksaminand ved grupper a tre personer og ca. 20 minutter pr. eksaminand ved grupper a fire personer. Tiden fordeles med ca. 3/4 til den praktiske og ca. 1/4 til den mundtlige del af prøven. Der gives ca. 24 timers forberedelsestid. 

I den praktiske del af prøven eksamineres I i idrætslige færdigheder. Gruppen udarbejder i forberedelsestiden en fælles drejebog for forløbspakken. Drejebogen er jeres plan for indholdet af den praktiske del af prøven. Alle drejebøger afleveres til eksaminator og censor senest ca. 24 timer, efter forløbspakken er trukket. 

Den mundtlige del af prøven gennemføres, efter gruppens praktiske del af prøven er afviklet. I den mundtlige del af prøven får I spørgsmål om den fremviste praksis og sammenhængen mellem praksis og den tieori, der hører til. I vil få en individuel bedømmelse. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for idræt på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for idræt på C-niveau på hf er 75 timer. Faget er obligatorisk, og den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for idræt C hf på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2023
31. december 2023
Idræt C, 2HF Dagundervisning 4640 Faxe
*
1. august 2023
1. august 2023
Idræt C, 2HF Dagundervisning 7100 Vejle
*
7. august 2023
5. december 2023
Idræt C, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
7. august 2023
5. december 2023
Idræt C, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. august 2023
19. december 2023
Idræt C, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
9. august 2023
12. januar 2024
Idræt Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
9. august 2023
5. december 2023
Idræt C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2023
17. maj 2024
Idræt C, 2HF Dagundervisning 5960 Marstal
*
9. august 2023
17. maj 2024
Idræt C, 2HF Dagundervisning 5960 Marstal
*
9. august 2023
22. december 2023
Idræt C, 2HF Dagundervisning 7100 Vejle
*
9. august 2023
3. december 2023
Idræt C, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2023
22. maj 2024
Idræt C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. august 2023
8. december 2023
Idræt C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2023
3. december 2023
Idræt C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2023
17. maj 2024
Idræt C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2023
6. maj 2024
Idræt C, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
14. august 2023
5. december 2023
Idræt C, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
4. januar 2024
17. maj 2024
Idræt C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2024
8. maj 2024
Idræt C, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2024
17. maj 2024
Idræt C, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
8. januar 2024
17. maj 2024
Idræt C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2024
22. maj 2024
Idræt C, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby