højere forberedelseseksamen, hf
Fag på højere forberedelseseksamen...

Idræt C - hf

I faget idræt på C – niveau får du alsidige idrætslige oplevelser samt viden om kroppen og dens bevægelsesmuligheder.

Fakta

Navn:
Idræt C - hf
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Der er bl.a. fokus på bevægelsesglæde og kropsbevidsthed og på idrættens funktion og betydning i samfundet.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Centralt i faget idræt C står den fysiske aktivitet og træning. Men du skal også lære at redegøre for centrale begreber inden for idrættens discipliner og træning samt for livsstilens og den fysiske aktivitets betydning for sundheden.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du vil opnå færdigheder inden for et bredt udsnit af idrætsfaglige discipliner som boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter.

Du træner din fysiske kapacitet og lærer om grundlæggende principper for træning. Bl.a. skal du lave lave og gennemføre et opvarmningsprogram og dit eget fysiske træningsprogram.

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen tilrettelægges i forløb og kobler teori og praksis.

Der kan bruges it-baseret udstyr, bl.a. til informationssøgning og til forskellige testformer.

Eksamen

Der afholdes ikke prøve i faget, men der vil foregå en løbende evaluering af din fysiske aktivitet og din evne til at koble teori og træning.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for idræt på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for idræt på C-niveau på hf er 75 timer. Faget er obligatorisk, og den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for idræt C i bilag 13 i hf-bekendtgørelsen.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
19. august 2016
5. maj 2017
Idræt C - hf Dagundervisning 5800 Nyborg
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Idræt C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Idræt C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2017
25. maj 2018
Idræt C, HF2 Dagundervisning 7400 Herning
*
14. august 2017
18. maj 2018
Idræt C - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. august 2017
18. maj 2018
Idræt C - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. august 2017
15. december 2017
Idræt C, HF2 Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Idræt C, HF2 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. august 2017
8. december 2017
Idræt C, HF2 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. august 2017
8. december 2017
Idræt C, HF2 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. august 2017
15. december 2017
Idræt C, HF2 Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. januar 2018
18. maj 2018
Idræt C, HF2 Dagundervisning 2620 Albertslund
*
15. august 2018
15. maj 2019
Idræt C - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2018
15. maj 2019
Idræt C - hf Dagundervisning 5700 Svendborg