højere forberedelseseksamen, hf
Fag på højere forberedelseseksamen...

Engelsk B - hf

I engelsk B udvikler du dine færdigheder i at forstå og bruge det engelske sprog.

Fakta

Navn:
Engelsk B - hf
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du lærer at tale og skrive på engelsk om almene og faglige emner, og du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget engelsk på B-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og hovedsageligt korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du får træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget, og vil kunne opnå et ordforråd som gør det muligt for dig at deltage i en samtale eller diskussion på engelsk om såvel almene som faglige emner.

Du lærer også at analysere forskellige teksttyper samt film og mediestof og får kendskab til tekstanalytiske begreber. Du vil herunder stifte bekendtskab med et bredt udvalg af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof.

Du vil desuden få viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande.

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen er hovedsageligt tilrettelagt som emneforløb med flere skriftlige opgaver. Arbejdssproget vil som udgangspunkt være engelsk. Du vil blive trænet i både den mundtlige og den skriftlige udtryksform.

Der bruges it i undervisningen som støtte for tekstarbejde og sprogindlæring og til informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og består af et centralt stillet opgavesæt. Prøven er todelt. Første delprøve varer 1 time. I denne del må du ikke bruge computer eller faglige hjælpemidler. Anden delprøve varer 4 timer. I denne del er alle hjælpemidler tilladt, dog ikke kommunikation med omverdenen samt brug af internettet.

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et ukendt tekstmateriale på 5-8 sider, der tematisk er tilknyttet et studeret emne. Eksamen varer ca. 30 minutter og består af din præsentation af stoffet efterfulgt af en samtale mellem dig og din lærer. Tekstmaterialet udleveres dagen før prøven, og forberedelsestiden er ca. 24 timer. Alle hjælpemidler er tilladt med undtagelse af kommunikation med omverdenen samt brug af internettet.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for engelsk fra 0 - B-niveau er 210 timer.

Uddannelsestiden for engelsk fra C - B-niveau er 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for engelsk på B-niveau på hf er 210 timer, fordelt på 1. og 2. år. Faget er obligatorisk, og den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for engelsk B i bilag 12 i hf-bekendtgørelsen.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. august 2015
19. maj 2017
Engelsk B - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2015
19. maj 2017
Engelsk B - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2015
19. maj 2017
Engelsk B - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Engelsk B - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Engelsk B - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Engelsk B - hf Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Engelsk B - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Engelsk B - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2016
17. maj 2017
Engelsk B - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2016
18. maj 2017
Engelsk B - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2016
18. maj 2017
Engelsk B - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2016
19. maj 2017
Engelsk B - hf Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
15. august 2016
19. maj 2017
Engelsk B - hf Dagundervisning 5800 Nyborg
*
15. august 2016
16. maj 2018
Engelsk B - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2016
19. maj 2017
Engelsk B - hf Dagundervisning 5800 Nyborg
*
15. august 2016
11. maj 2017
Engelsk B - hf Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
16. august 2016
11. maj 2017
Engelsk B - hf Dagundervisning 5500 Middelfart
*
16. august 2016
11. maj 2017
Engelsk B - hf Dagundervisning 5500 Middelfart
*
17. august 2016
11. maj 2017
Engelsk B - hf Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
8. december 2016
16. maj 2017
Engelsk C->B, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
8. december 2016
16. maj 2017
Engelsk C->B, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
3. januar 2017
7. december 2017
Engelsk B - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Engelsk B - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
7. december 2017
Engelsk B - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
20. januar 2017
16. maj 2017
Engelsk C->B, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
10. juli 2017
16. august 2017
Engelsk B - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
16. maj 2019
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Engelsk B, 2hf Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Engelsk B, 2hf Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Engelsk B, 2hf Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
16. maj 2019
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Engelsk B, 2hf Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
16. maj 2019
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
16. maj 2019
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Engelsk B, 2hf Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
16. maj 2019
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Engelsk C->B, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Engelsk C->B, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk C->B, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Engelsk C->B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk C->B, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk C->B, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Engelsk C->B, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk C->B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Engelsk C->B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
7. december 2018
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Engelsk B, 2hf Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Engelsk C->B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Engelsk C->B, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Engelsk C->B, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Engelsk C->B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Engelsk C->B, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C