højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Engelsk B - hf

I engelsk B udvikler du dine færdigheder i at forstå og bruge det engelske sprog.

Fakta

Navn:
Engelsk B - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du lærer at tale og skrive på engelsk om almene og faglige emner, og du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget engelsk på B-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og hovedsageligt korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du får fx træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget, og vil kunne opnå et ordforråd som gør det muligt for dig at deltage i en samtale eller diskussion på engelsk om såvel almene som faglige emner.

Du lærer også at analysere forskellige teksttyper samt film og mediestof og får kendskab til tekstanalytiske begreber. Du vil herunder stifte bekendtskab med et bredt udvalg af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof.

Du vil desuden få viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande.

Undervisningen er hovedsageligt tilrettelagt som emneforløb med flere skriftlige opgaver. Arbejdssproget vil som udgangspunkt være engelsk. Du vil blive trænet i både den mundtlige og den skriftlige udtryksform.

Der bruges it i undervisningen som støtte for tekstarbejde og sprogindlæring og til informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og består af et centralt stillet opgavesæt. 

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et materialet, der består af én eller flere tekster samt korte instrukser på engelsk, der beskriver, hvordan du skal arbejde med teksterne. Teksterne i prøvematerialet skal have et samlet omfang på 2-3 tre normalsider eller 6-9 minutters afspillet tekst eller en kombination. Såvel kendte som ukendte tekster kan indgå, men mindst én tekst skal være ukendt. 

Eksamen varer ca. 30 minutter og du har ca. 60 minutters forberedelsestid. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for engelsk på B-niveau på hf er 210 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for engelsk på B-niveau på hf er 210 timer, fordelt på 1. og 2. år. Faget er obligatorisk, og den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

 

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for engelsk B hf på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. januar 2024
2. december 2024
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
11. januar 2024
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
29. januar 2024
6. december 2024
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
29. januar 2024
6. december 2024
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. marts 2024
31. december 2024
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
26. marts 2024
31. december 2024
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
26. marts 2024
31. december 2024
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
13. maj 2024
16. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. maj 2024
2. december 2024
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. august 2024
9. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4900 Nakskov
*
7. august 2024
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
7. august 2024
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
7. august 2024
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2024
15. maj 2025
Engelsk 0 til B, 2HF Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
15. maj 2025
Engelsk 0 til B, 2HF Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
15. maj 2025
Engelsk 0 til B, 2HF Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
15. maj 2025
Engelsk 0 til B, 2HF Dagundervisning 2770 Kastrup
*
8. august 2024
14. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
15. august 2024
6. december 2024
Spansk begyndersprog B, VAF Dagundervisning 1120 København K
*
8. august 2024
16. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
16. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
16. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
16. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
16. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
9. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4640 Faxe
*
8. august 2024
12. december 2024
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. august 2024
12. december 2024
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. august 2024
12. december 2024
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. august 2024
28. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. august 2024
30. november 2024
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
8. august 2024
30. november 2024
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
15. august 2024
6. december 2024
Psykologi C, VAF Dagundervisning 1120 København K
*
8. august 2024
2. december 2024
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
2. december 2024
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. august 2024
8. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
9. august 2024
8. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
9. august 2024
8. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
10. august 2024
12. maj 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 4690 Haslev
*
10. august 2024
12. maj 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 4690 Haslev
*
10. august 2024
12. maj 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 4690 Haslev
*
12. august 2024
26. juni 2026
Engelsk Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
18. marts 2024
22. maj 2024
ordblindeundervisning Dagundervisning 1120 København K
*
12. august 2024
16. maj 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
13. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. august 2024
13. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. august 2024
9. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
12. august 2024
9. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
12. august 2024
5. december 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
13. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
13. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
13. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
13. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
13. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
28. maj 2027
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
28. maj 2027
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
6. juni 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. august 2024
1. december 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. august 2024
14. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. august 2024
13. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
13. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
13. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
13. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
13. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
13. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
13. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
13. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
13. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
13. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
16. maj 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
16. maj 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
16. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
12. august 2024
16. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
15. august 2024
6. december 2024
Religion C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
3. februar 2025
30. april 2025
Biologi B -> A, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
12. august 2024
2. december 2024
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
2. december 2024
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
16. maj 2025
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
16. maj 2025
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
2. december 2024
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
15. maj 2025
Engelsk C->B, GS Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
15. maj 2025
Engelsk C->B, GS Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2024
9. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
13. august 2024
9. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
13. august 2024
23. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
13. august 2024
23. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
13. august 2024
15. maj 2025
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
13. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
14. august 2024
13. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. august 2024
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
13. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 7100 Vejle
*
14. august 2024
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
16. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 7900 Nykøbing M
*
14. august 2024
15. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
14. august 2024
16. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
14. august 2024
16. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
14. august 2024
16. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
14. august 2024
13. maj 2025
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 7100 Vejle
*
15. august 2024
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
3. december 2024
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
3. december 2024
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
15. august 2024
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
16. august 2024
14. maj 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 6000 Kolding
*
16. august 2024
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
19. august 2024
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4600 Køge
*
26. august 2024
16. maj 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2024
6. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
26. august 2024
2. december 2024
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
26. august 2024
16. maj 2025
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
3. februar 2025
30. april 2025
Engelsk B -> A, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
9. september 2024
16. maj 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. september 2024
16. maj 2025
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
23. september 2024
16. maj 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
23. september 2024
16. maj 2025
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. oktober 2024
16. maj 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. oktober 2024
16. maj 2025
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
28. oktober 2024
16. maj 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
28. oktober 2024
16. maj 2025
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2025
5. december 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2025
16. maj 2025
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
27. juni 2025
Engelsk Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
1. september 2024
31. januar 2025
Master i it, linjen organisation, modul 4 Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2025
5. december 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
5. december 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
15. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 6000 Kolding
*
6. januar 2025
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2025
23. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2025
23. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2025
23. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2025
22. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
6. januar 2025
15. maj 2025
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
29. november 2025
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 6000 Kolding
*
8. januar 2025
22. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. januar 2025
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
9. januar 2025
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Engelsk 0 til B, 2HF Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
13. januar 2025
1. december 2025
Engelsk 0 til B, 2HF Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Engelsk 0 til B, 2HF Dagundervisning 2770 Kastrup
*
13. januar 2025
1. december 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
13. januar 2025
15. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
13. januar 2025
15. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
30. juni 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4640 Faxe
*
13. januar 2025
5. december 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. januar 2025
5. december 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. januar 2025
22. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. januar 2025
17. maj 2025
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
15. januar 2025
22. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
5. december 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
5. december 2025
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
27. januar 2025
16. maj 2025
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
27. januar 2025
16. maj 2025
Engelsk C -> B, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2025
19. maj 2026
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
12. januar 2026
21. maj 2027
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk