højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Engelsk B - hf

I engelsk B udvikler du dine færdigheder i at forstå og bruge det engelske sprog.

Fakta

Navn:
Engelsk B - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du lærer at tale og skrive på engelsk om almene og faglige emner, og du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget engelsk på B-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og hovedsageligt korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du får fx træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget, og vil kunne opnå et ordforråd som gør det muligt for dig at deltage i en samtale eller diskussion på engelsk om såvel almene som faglige emner.

Du lærer også at analysere forskellige teksttyper samt film og mediestof og får kendskab til tekstanalytiske begreber. Du vil herunder stifte bekendtskab med et bredt udvalg af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof.

Du vil desuden få viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande.

Undervisningen er hovedsageligt tilrettelagt som emneforløb med flere skriftlige opgaver. Arbejdssproget vil som udgangspunkt være engelsk. Du vil blive trænet i både den mundtlige og den skriftlige udtryksform.

Der bruges it i undervisningen som støtte for tekstarbejde og sprogindlæring og til informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og består af et centralt stillet opgavesæt. 

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et materialet, der består af én eller flere tekster samt korte instrukser på engelsk, der beskriver, hvordan du skal arbejde med teksterne. Teksterne i prøvematerialet skal have et samlet omfang på 2-3 tre normalsider eller 6-9 minutters afspillet tekst eller en kombination. Såvel kendte som ukendte tekster kan indgå, men mindst én tekst skal være ukendt. 

Eksamen varer ca. 30 minutter og du har ca. 60 minutters forberedelsestid. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for engelsk på B-niveau på hf er 210 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for engelsk på B-niveau på hf er 210 timer, fordelt på 1. og 2. år. Faget er obligatorisk, og den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

 

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for engelsk B hf på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
9. august 2017
16. maj 2019
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
15. maj 2020
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
16. maj 2019
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
16. maj 2019
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
16. maj 2019
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
24. maj 2019
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. august 2017
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
15. maj 2020
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2017
16. maj 2019
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2017
24. maj 2019
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. januar 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
5. december 2018
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
5. december 2018
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
5. december 2018
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
5. december 2018
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
5. december 2018
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
24. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. januar 2018
5. december 2018
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
17. april 2018
3. december 2018
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
17. april 2018
3. december 2018
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
17. april 2018
3. december 2018
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
6. juli 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. juli 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. juli 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. juli 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. juli 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
28. juni 2019
Engelsk B Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
13. august 2018
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
20. maj 2020
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
13. august 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Engelsk C -> B, GS Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Engelsk C -> B, GS Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
15. maj 2019
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2018
16. maj 2019
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
3. december 2018
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
3. december 2018
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
14. august 2018
15. maj 2020
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. august 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
7. december 2018
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
16. maj 2019
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
17. august 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
17. august 2018
10. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
20. august 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
20. august 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
7. september 2018
31. december 2018
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
31. december 2018
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
31. december 2018
Engelsk B, hf - netadgang Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
31. december 2018
Engelsk B, hf - netadgang Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Engelsk B, hf - netadgang Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Engelsk B, hf - netadgang Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Engelsk B, hf - netadgang Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Engelsk B, hf - netadgang Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Engelsk B, hf - netadgang Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Engelsk B, hf - netadgang Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Engelsk B, hf - netadgang Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Engelsk B, hf - netadgang Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. oktober 2018
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
1. oktober 2018
16. maj 2019
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
2. januar 2019
14. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
2. januar 2019
14. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
3. januar 2019
30. juni 2020
Engelsk B Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
3. januar 2019
15. maj 2020
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
3. januar 2019
6. december 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2019
6. december 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2019
6. december 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2019
20. maj 2020
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2019
20. maj 2020
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2019
20. maj 2020
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2019
20. maj 2020
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2019
20. maj 2020
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2019
20. maj 2020
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2019
20. maj 2020
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2019
20. maj 2020
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2019
20. maj 2020
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2019
16. maj 2019
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
7. december 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Engelsk C->B, 2HF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
14. januar 2019
18. maj 2020
Engelsk B Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. januar 2019
6. december 2019
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. januar 2019
6. december 2019
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
14. januar 2019
15. maj 2020
Engelsk B, hf - netadgang Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. januar 2019
15. maj 2020
Engelsk B, hf - netadgang Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. juli 2019
14. august 2019
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C