højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Engelsk B - hf

I engelsk B udvikler du dine færdigheder i at forstå og bruge det engelske sprog.

Fakta

Navn:
Engelsk B - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du lærer at tale og skrive på engelsk om almene og faglige emner, og du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget engelsk på B-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og hovedsageligt korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du får fx træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget, og vil kunne opnå et ordforråd som gør det muligt for dig at deltage i en samtale eller diskussion på engelsk om såvel almene som faglige emner.

Du lærer også at analysere forskellige teksttyper samt film og mediestof og får kendskab til tekstanalytiske begreber. Du vil herunder stifte bekendtskab med et bredt udvalg af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof.

Du vil desuden få viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande.

Undervisningen er hovedsageligt tilrettelagt som emneforløb med flere skriftlige opgaver. Arbejdssproget vil som udgangspunkt være engelsk. Du vil blive trænet i både den mundtlige og den skriftlige udtryksform.

Der bruges it i undervisningen som støtte for tekstarbejde og sprogindlæring og til informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og består af et centralt stillet opgavesæt. 

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et materialet, der består af én eller flere tekster samt korte instrukser på engelsk, der beskriver, hvordan du skal arbejde med teksterne. Teksterne i prøvematerialet skal have et samlet omfang på 2-3 tre normalsider eller 6-9 minutters afspillet tekst eller en kombination. Såvel kendte som ukendte tekster kan indgå, men mindst én tekst skal være ukendt. 

Eksamen varer ca. 30 minutter og du har ca. 60 minutters forberedelsestid. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for engelsk på B-niveau på hf er 210 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for engelsk på B-niveau på hf er 210 timer, fordelt på 1. og 2. år. Faget er obligatorisk, og den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

 

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for engelsk B hf på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
13. august 2018
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
9. december 2020
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
18. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
18. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
9. december 2020
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2020
4. december 2020
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. februar 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. februar 2020
9. december 2020
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. februar 2020
9. december 2020
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. februar 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. februar 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. februar 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. februar 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. februar 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. februar 2020
1. december 2020
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. februar 2020
1. december 2020
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. februar 2020
1. december 2020
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
30. marts 2020
2. december 2020
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
1. maj 2020
19. december 2020
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
26. maj 2020
15. juni 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
26. maj 2020
31. december 2020
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
26. maj 2020
15. juni 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
26. maj 2020
31. december 2020
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
10. august 2020
8. december 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2023
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2023
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Engelsk C -> B, GS Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Engelsk C -> B, GS Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
2. december 2020
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
2. december 2020
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Engelsk C->B, GS Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Engelsk C->B, GS Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
20. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 8700 Horsens
*
11. august 2020
15. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
11. august 2020
19. december 2020
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
11. august 2020
12. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
20. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 8700 Horsens
*
12. august 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 7400 Herning
*
13. august 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
16. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
30. november 2020
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2020
19. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2020
27. november 2020
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 8700 Horsens
*
19. august 2020
4. december 2020
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
4. december 2020
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
18. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
18. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
19. august 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
20. august 2020
10. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
20. august 2020
10. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
24. august 2020
2. december 2020
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
21. oktober 2020
14. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
21. oktober 2020
12. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
21. oktober 2020
18. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
21. oktober 2020
17. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
21. oktober 2020
18. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
21. oktober 2020
11. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
21. oktober 2020
17. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
21. oktober 2020
10. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
16. november 2020
19. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 7100 Vejle
*
1. december 2020
19. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 7100 Vejle
*
1. januar 2021
4. december 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. januar 2021
4. december 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. januar 2021
30. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. januar 2021
30. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. januar 2021
30. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. januar 2021
30. december 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
4. januar 2021
24. juni 2022
Engelsk B Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
4. januar 2021
8. december 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
8. december 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
15. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
4. januar 2021
2. december 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
2. december 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
2. december 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
2. december 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
12. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
12. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
20. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
4. januar 2021
2. december 2021
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
5. januar 2021
12. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
5. januar 2021
12. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
6. januar 2021
15. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
6. januar 2021
15. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
6. januar 2021
15. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 7900 Nykøbing M
*
6. januar 2021
18. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4600 Køge
*
6. januar 2021
18. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2021
4. juni 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2021
4. juni 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2021
4. juni 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2021
1. december 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2021
13. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
7. januar 2021
4. december 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
2. december 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 6100 Haderslev
*
7. januar 2021
3. december 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
7. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 6270 Tønder
*
7. januar 2021
2. december 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2021
31. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4640 Faxe
*
9. januar 2021
31. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4640 Faxe
*
10. januar 2021
18. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
10. januar 2021
18. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
3. december 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
11. januar 2021
3. december 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
11. januar 2021
3. december 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
11. januar 2021
12. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
11. januar 2021
20. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
11. januar 2021
20. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
11. januar 2021
20. maj 2022
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
3. december 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
20. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 8700 Horsens
*
12. januar 2021
6. december 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
12. januar 2021
6. december 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
16. januar 2021
15. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2021
15. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2021
15. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2021
15. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2021
15. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2021
15. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2021
15. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2021
15. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2021
16. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1165 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 1165 København K
*
18. januar 2021
16. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
7. februar 2021
6. december 2021
Engelsk B, 2HF Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
1. marts 2021
29. april 2021
Engelsk C -> B, HFE Dagundervisning 1165 København K