højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Design og arkitektur C - hf

I design C får du teoretisk og praktisk kendskab til designprocesser.

Fakta

Navn:
Design og arkitektur C - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du arbejder med design af produkter, af fysiske omgivelser og af kommunikation og får forståelse for samspillet mellem form, funktion og kommunikation.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget design på C-niveau vil du få de grundlæggende forudsætninger for at kunne gennemføre en designproces og for at kunne analysere og vurdere design i din omverden.

Du vil få kendskab til forskellige former for design samt til designproces og designmetoder.

Ud fra et kendskab til fagets teori, metoder og redskaber bliver du i stand til at identificere og undersøge et designproblem og en designløsning.

Du lærer også at få ideer til design, planlægge og gennemføre et overskueligt designprojekt og at formidle din proces og løsning.

Du bliver trænet i metoder til visualisering, fx modelbygning og desktoppublishing, og du lærer grundlæggende metoder til research, fx brugerundersøgelser og produktanalyse.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

  • produktdesign (fx industrielt design)
  • arkitektur
  • kommunikationsdesign
  • designteori
  • visualiseringsmetoder (fx 3D-skitsering oa.)
  • elementære researchmetoder
  • designparametre, dvs. forhold der tages hensyn til i design, så som form, funktion, kommunikation samt materiale, miljø, produktion mv.

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning og projektarbejde både individuelt og i grupper. Resultaterne fra hvert projektforløb samles i en portfolio. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til research, efterprøvning af ideer, visualisering og formidling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i din portfolio. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og der er ingen forberedelsestid.

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for design og arkitektur på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for design og arkitektur på C-niveau på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for design og arkitektur C hf på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. januar 2024
8. maj 2024
Design og arkitektur C, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
11. januar 2024
22. maj 2024
Design og arkitektur C, 2HF Fjernundervisning 8700 Horsens
*
15. januar 2024
23. maj 2024
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 2770 Kastrup
*
15. januar 2024
23. maj 2024
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
15. januar 2024
23. maj 2024
Design og arkitektur C, 2HF Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
29. januar 2024
17. maj 2024
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. august 2024
12. december 2024
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
18. marts 2024
21. juni 2024
Dansk trin 4 Dagundervisning 1120 København K
*
8. august 2024
2. december 2024
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
27. juni 2025
Design Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
1. september 2024
30. januar 2025
MBA, enkeltfag Strategi Dagundervisning 8210 Aarhus V
*
12. august 2024
15. maj 2025
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
2. december 2024
Design og arkitektur C, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
19. december 2024
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
4. januar 2025
16. maj 2025
Design og arkitektur C, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
1. september 2024
30. januar 2025
MBA, enkeltfag Industriøkonomi Dagundervisning 8210 Aarhus V
*
7. januar 2025
15. maj 2025
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
18. marts 2024
19. juni 2024
FVU-start Dagundervisning 1120 København K
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2025
13. maj 2026
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2025
13. maj 2026
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C