højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Design og arkitektur C - hf

I design C får du teoretisk og praktisk kendskab til designprocesser.

Fakta

Navn:
Design og arkitektur C - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du arbejder med design af produkter, af fysiske omgivelser og af kommunikation og får forståelse for samspillet mellem form, funktion og kommunikation.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget design på C-niveau vil du få de grundlæggende forudsætninger for at kunne gennemføre en designproces og for at kunne analysere og vurdere design i din omverden.

Du vil få kendskab til forskellige former for design samt til designproces og designmetoder.

Ud fra et kendskab til fagets teori, metoder og redskaber bliver du i stand til at identificere og undersøge et designproblem og en designløsning.

Du lærer også at få ideer til design, planlægge og gennemføre et overskueligt designprojekt og at formidle din proces og løsning.

Du bliver trænet i metoder til visualisering, fx modelbygning og desktoppublishing, og du lærer grundlæggende metoder til research, fx brugerundersøgelser og produktanalyse.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

  • produktdesign (fx industrielt design)
  • arkitektur
  • kommunikationsdesign
  • designteori
  • visualiseringsmetoder (fx 3D-skitsering oa.)
  • elementære researchmetoder
  • designparametre, dvs. forhold der tages hensyn til i design, så som form, funktion, kommunikation samt materiale, miljø, produktion mv.

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning og projektarbejde både individuelt og i grupper. Resultaterne fra hvert projektforløb samles i en portfolio. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til research, efterprøvning af ideer, visualisering og formidling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i din portfolio. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og der er ingen forberedelsestid.

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for design og arkitektur på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for design og arkitektur på C-niveau på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for design og arkitektur C hf på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. august 2014
30. juni 2015
HF 1v de Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
11. august 2014
30. juni 2015
HFe 1v de-OD Dagundervisning 8300 Odder
*
12. august 2014
5. december 2014
Design C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2015
30. juni 2016
Design C Dagundervisning 8300 Odder
*
13. august 2015
30. juni 2016
Design C Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
13. august 2015
20. maj 2016
Design C - hf Dagundervisning 5000
*
13. august 2015
20. maj 2016
Design C - hf Dagundervisning 5000
*
17. august 2015
13. maj 2016
Design C - hf Dagundervisning 2620 Albertslund
*
15. januar 2016
13. maj 2016
Design C - hf Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
11. august 2016
16. maj 2017
Design C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2016
30. juni 2017
Design C Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
15. august 2016
7. december 2016
Design C - hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2016
11. maj 2017
Design C - hf Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
16. august 2016
6. december 2016
Design C - hf Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
10. august 2017
18. maj 2018
Design C, HF2 Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2017
18. maj 2018
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2017
15. december 2017
Design C, HF2 Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Design C, HF2 Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
15. december 2017
Design C, HF2 Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. januar 2018
18. maj 2018
Design C, HF2 Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. januar 2018
18. maj 2018
Design og arkitektur C - hf Dagundervisning 2620 Albertslund
*
10. januar 2018
18. maj 2018
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. august 2018
28. juni 2019
Design og arkitektur Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
13. august 2018
16. maj 2019
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2018
14. december 2018
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2018
5. december 2018
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2018
16. maj 2019
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
20. august 2018
21. december 2018
Design og arkitektur C Dagundervisning 2620 Albertslund
*
20. august 2018
16. maj 2019
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 7400 Herning
*
7. januar 2019
16. juni 2019
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 2400 København NV
*
14. januar 2019
20. maj 2019
Design og arkitektur C Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. januar 2019
16. maj 2019
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
5. august 2019
5. december 2019
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
14. august 2019
13. december 2019
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2019
15. maj 2020
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2019
6. december 2019
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2019
15. maj 2020
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 7400 Herning
*
19. august 2019
20. december 2019
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. januar 2020
15. maj 2020
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2020
20. maj 2020
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby