højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Design C - hf

I design C får du teoretisk og praktisk kendskab til designprocesser.

Fakta

Navn:
Design C - hf
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du arbejder med design af produkter, af fysiske omgivelser og af kommunikation og får forståelse for samspillet mellem form, funktion og kommunikation.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget design på C-niveau vil du få de grundlæggende forudsætninger for at kunne gennemføre en designproces og for at kunne analysere og vurdere design i din omverden.

Undervisningen tager fagligt udgangspunkt i et grundniveau.

Du vil få kendskab til forskellige former for design samt til designproces og designmetoder.

Ud fra et kendskab til fagets teori, metoder og redskaber bliver du i stand til at identificere og undersøge et designproblem og en designløsning.

Du lærer også at få ideer til design, planlægge og gennemføre et overskueligt designprojekt og at formidle din proces og løsning.

Du bliver trænet i metoder til visualisering, fx modelbygning og desktoppublishing, og du lærer grundlæggende metoder til research, fx brugerundersøgelser og produktanalyse.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

  • produktdesign (fx industrielt design)
  • design af fysiske omgivelser (fx arkitektur)
  • kommunikationsdesign
  • designhistorie
  • visualiseringsmetoder (fx 2D- og 3D-skitsering oa.)
  • elementære researchmetoder
  • designparametre, dvs. forhold der tages hensyn til i design, så som form, funktion, kommunikation samt materiale, miljø, produktion mv.

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning og projektarbejde både individuelt og i grupper. Resultaterne fra hvert projektforløb samles i en portfolio. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til research, efterprøvning af ideer, visualisering og formidling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen vælger en af to prøveformer:

a) En prøve på grundlag af en præsentationsopgave, der tager udgangspunkt i din portfolio. Opgaven stilles af din lærer inden for et emne, der er udvalgt af dig og godkendt af din lærer. Emnet skal være valgt sådan, at du kan inddrage eksempler på tværs af portfolien og på tværs af mindst to af disciplinerne produktdesign, kommunikationsdesign og design af fysiske omgivelser. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og der gives ca. 48 timers forberedelsestid.

b) En prøve på grundlag af en opgave, der tager udgangspunkt i din portfolio. Opgaven formuleres af din lærer. Du skal kunne inddrage eksempler på tværs af portfolien og af mindst to af disciplinerne produktdesign, kommunikationsdesign og design af fysiske omgivelser. Eksaminationstiden varer ca. 30 minutter, og der gives ca. 60 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for design på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for design på C-niveau på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for design C i bilag 10 i hf-bekendtgørelsen.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. august 2017
18. maj 2018
Design C, HF2 Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2017
18. maj 2018
Design og arkitektur C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2017
8. december 2017
Design C, HF2 Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
15. december 2017
Design C, HF2 Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
15. december 2017
Design C, HF2 Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. januar 2018
18. maj 2018
Design C, HF2 Dagundervisning 2620 Albertslund