højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Dansk A - hf

I dansk A udvikler du gennem tekstanalyse og tekstproduktion en kritisk og kreativ sans for sprog, kommunikation, litteratur og medier.

Fakta

Navn:
Dansk A - hf
Type:
Fag på hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du lærer om både mundtlig og skriftlig fremstilling og får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget dansk på A-niveau får du indsigt i litteratur, kommunikation og medier og i sprogets funktion og egenskaber i forskellige situationer. Du lærer at analysere tekster, gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du lærer bl.a. at analysere og fortolke litterære tekster inden for en række genrer som roman, novelle, digt og drama. Fx arbejder du med værkernes betydning og funktion i deres samtid og eftertid og vil blive sat ind i forskellige teorier om litteratur, fx genrebegreber, og i tekstanalytiske metoder m.m.

På baggrund af din læsning af et bredt udvalg af skønlitterære tekster fra de sidste 1000 år, både danske og fra verdenslitteraturen, vil du få kendskab til litteratur- og kulturhistorie.

Endvidere lærer du at analysere og vurdere medier og medietekster, fx aviser, tv, websites og interaktive medier. Her får du bl.a. viden om nyhedskriterier og lærer om fiktions- og faktakoder i teksttyper som dokumentar, nyheder og fiktion.

Ved også at arbejde sproganalytisk med et varieret udvalg af både talte og trykte tekster får du desuden kendskab til fx grammatik og stil, argumentation, retorik og kommunikation.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, elevoplæg, klassesamtale, gruppearbejde, projektarbejde samt internetbaseret tilrettelæggelse.

I dansk på A-niveau vil der være en del skriftlige opgaver.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. i skriveundervisningen, til informationssøgning og i forbindelse med tekster, der ikke er trykt.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer. 

Den mundtlige prøve varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid. Eksamensspørgsmålet indeholder en eller flere tekster inden for det sproglige, det litterære eller det mediemæssige stofområde. Prøven tager udgangspunkt i dit oplæg på ca. 10 minutter og former sig derefter som en faglig samtale om emnet.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for dansk på A-niveau er 260 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for dansk på A-niveau på hf er 260 timer fordelt på 1. og 2. år. Faget er obligatorisk.

 

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for dansk A hf på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. august 2020
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2021
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. januar 2022
20. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8700 Horsens
*
10. januar 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. januar 2022
17. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
31. maj 2022
30. juni 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
31. maj 2022
30. juni 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
31. maj 2022
30. juni 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
31. maj 2022
30. juni 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
31. maj 2022
30. juni 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
31. maj 2022
30. juni 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
31. maj 2022
30. juni 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
31. maj 2022
17. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
8. august 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8920 Randers NV
*
8. august 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8920 Randers NV
*
8. august 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
9. august 2022
15. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8700 Horsens
*
10. august 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
10. august 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. august 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. august 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. august 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. august 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. august 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. august 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. august 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. august 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
10. august 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 5500 Middelfart
*
11. august 2022
17. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
11. august 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 8600 Silkeborg
*
11. august 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
15. august 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2022
15. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2022
15. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
17. august 2022
15. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
17. august 2022
15. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
17. august 2022
15. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
20. august 2022
3. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
29. august 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
29. august 2022
9. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
12. september 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
26. september 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. oktober 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
31. oktober 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
7. november 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 5471 Søndersø
*
7. november 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
7. november 2022
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 5600 Faaborg
*
6. januar 2023
1. december 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2023
15. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
12. januar 2023
15. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
15. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
7. december 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
7. december 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
4. december 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
4. december 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
13. januar 2023
30. november 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8700 Horsens
*
13. januar 2023
22. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
22. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
22. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
22. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
22. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
17. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
17. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
16. januar 2023
29. april 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
16. januar 2023
29. april 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 8700 Horsens
*
16. januar 2023
24. november 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 8700 Horsens
*
17. januar 2023
3. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
30. januar 2023
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. februar 2023
15. juni 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. februar 2023
31. december 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. februar 2023
15. juni 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. februar 2023
31. december 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. februar 2023
15. juni 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. februar 2023
15. juni 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. februar 2023
15. juni 2023
Dansk A, hf - netadgang Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
17. marts 2023
4. december 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
17. marts 2023
4. december 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
1. august 2023
15. juni 2024
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
1. august 2023
15. juni 2024
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
1. august 2023
15. juni 2024
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2023
12. maj 2024
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
9. august 2023
5. december 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2023
15. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2023
15. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2023
15. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2023
15. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2023
15. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2023
15. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2023
15. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2023
15. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2023
15. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
9. august 2023
15. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
9. august 2023
15. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
9. august 2023
15. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
9. august 2023
15. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
9. august 2023
15. maj 2024
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
10. august 2023
31. maj 2025
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5960 Marstal
*
10. august 2023
31. maj 2025
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5960 Marstal
*
28. august 2023
15. maj 2024
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. januar 2024
6. december 2024
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa