højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Dansk A - hf

I dansk A udvikler du gennem tekstanalyse og tekstproduktion en kritisk og kreativ sans for sprog, kommunikation, litteratur og medier.

Fakta

Navn:
Dansk A - hf
Type:
Fag på hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du lærer om både mundtlig og skriftlig fremstilling og får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget dansk på A-niveau får du indsigt i litteratur, kommunikation og medier og i sprogets funktion og egenskaber i forskellige situationer. Du lærer at analysere tekster, gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du lærer bl.a. at analysere og fortolke litterære tekster inden for en række genrer som roman, novelle, digt og drama. Fx arbejder du med værkernes betydning og funktion i deres samtid og eftertid og vil blive sat ind i forskellige teorier om litteratur, fx genrebegreber, og i tekstanalytiske metoder m.m.

På baggrund af din læsning af et bredt udvalg af skønlitterære tekster fra de sidste 1000 år, både danske og fra verdenslitteraturen, vil du få kendskab til litteratur- og kulturhistorie.

Endvidere lærer du at analysere og vurdere medier og medietekster, fx aviser, tv, websites og interaktive medier. Her får du bl.a. viden om nyhedskriterier og lærer om fiktions- og faktakoder i teksttyper som dokumentar, nyheder og fiktion.

Ved også at arbejde sproganalytisk med et varieret udvalg af både talte og trykte tekster får du desuden kendskab til fx grammatik og stil, argumentation, retorik og kommunikation.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, elevoplæg, klassesamtale, gruppearbejde, projektarbejde samt internetbaseret tilrettelæggelse.

I dansk på A-niveau vil der være en del skriftlige opgaver.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. i skriveundervisningen, til informationssøgning og i forbindelse med tekster, der ikke er trykt.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer. 

Den mundtlige prøve varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid. Eksamensspørgsmålet indeholder en eller flere tekster inden for det sproglige, det litterære eller det mediemæssige stofområde. Prøven tager udgangspunkt i dit oplæg på ca. 10 minutter og former sig derefter som en faglig samtale om emnet.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for dansk på A-niveau er 260 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for dansk på A-niveau på hf er 260 timer fordelt på 1. og 2. år. Faget er obligatorisk.

 

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for dansk A hf på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
9. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
15. maj 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
24. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. august 2017
24. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
15. maj 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
18. august 2017
18. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
18. august 2017
18. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
3. januar 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
5. december 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
24. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. januar 2018
24. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. januar 2018
5. december 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
5. december 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
5. december 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
5. december 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
24. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. januar 2018
7. december 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
17. april 2018
3. december 2018
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
17. april 2018
3. december 2018
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5600 Faaborg
*
17. april 2018
3. december 2018
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
17. april 2018
3. december 2018
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
17. april 2018
3. december 2018
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
6. juli 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. juli 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. juli 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. juli 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. juli 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
6. juli 2018
15. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
13. august 2018
15. maj 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
15. maj 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
15. maj 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
15. maj 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
15. maj 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
20. maj 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
15. maj 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
15. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2018
15. maj 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2018
15. maj 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2018
3. december 2018
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
3. december 2018
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
15. maj 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
15. maj 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
28. juni 2019
Hfe Dansk A Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
14. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
17. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
17. august 2018
10. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
20. august 2018
15. maj 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
20. august 2018
15. maj 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
27. august 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
7. september 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Aftenundervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
31. december 2018
Dansk A, hf - netadgang Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
31. december 2018
Dansk A, hf - netadgang Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
31. december 2018
Dansk A, hf - netadgang Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
31. december 2018
Dansk A, hf - netadgang Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Dansk A, hf - netadgang Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Dansk A, hf - netadgang Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Dansk A, hf - netadgang Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. oktober 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
1. oktober 2018
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2019
23. maj 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. januar 2019
6. december 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2019
20. maj 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2019
23. maj 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. januar 2019
28. juni 2019
Hfe Dansk A Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
18. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
7. december 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. januar 2019
20. maj 2020
Dansk A 1. år Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. januar 2019
15. maj 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. januar 2019
15. maj 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. januar 2019
6. december 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. januar 2019
6. december 2019
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
16. januar 2019
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C