højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Dansk A - hf

I dansk A udvikler du gennem tekstanalyse og tekstproduktion en kritisk og kreativ sans for sprog, kommunikation, litteratur og medier.

Fakta

Navn:
Dansk A - hf
Type:
Fag på hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du lærer om både mundtlig og skriftlig fremstilling og får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget dansk på A-niveau får du indsigt i litteratur, kommunikation og medier og i sprogets funktion og egenskaber i forskellige situationer. Du lærer at analysere tekster, gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du lærer bl.a. at analysere og fortolke litterære tekster inden for en række genrer som roman, novelle, digt og drama. Fx arbejder du med værkernes betydning og funktion i deres samtid og eftertid og vil blive sat ind i forskellige teorier om litteratur, fx genrebegreber, og i tekstanalytiske metoder m.m.

På baggrund af din læsning af et bredt udvalg af skønlitterære tekster fra de sidste 1000 år, både danske og fra verdenslitteraturen, vil du få kendskab til litteratur- og kulturhistorie.

Endvidere lærer du at analysere og vurdere medier og medietekster, fx aviser, tv, websites og interaktive medier. Her får du bl.a. viden om nyhedskriterier og lærer om fiktions- og faktakoder i teksttyper som dokumentar, nyheder og fiktion.

Ved også at arbejde sproganalytisk med et varieret udvalg af både talte og trykte tekster får du desuden kendskab til fx grammatik og stil, argumentation, retorik og kommunikation.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, elevoplæg, klassesamtale, gruppearbejde, projektarbejde samt internetbaseret tilrettelæggelse.

I dansk på A-niveau vil der være en del skriftlige opgaver.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. i skriveundervisningen, til informationssøgning og i forbindelse med tekster, der ikke er trykt.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer. 

Den mundtlige prøve varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid. Eksamensspørgsmålet indeholder en eller flere tekster inden for det sproglige, det litterære eller det mediemæssige stofområde. Prøven tager udgangspunkt i dit oplæg på ca. 10 minutter og former sig derefter som en faglig samtale om emnet.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for dansk på A-niveau er 260 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for dansk på A-niveau på hf er 260 timer fordelt på 1. og 2. år. Faget er obligatorisk.

 

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for dansk A hf på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
13. august 2018
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
18. maj 2022
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
18. maj 2022
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. august 2019
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
19. august 2019
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
6. januar 2020
9. december 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2020
9. december 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2020
4. december 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. februar 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. februar 2020
9. december 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. februar 2020
9. december 2020
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. februar 2020
1. december 2020
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. februar 2020
1. december 2020
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
30. marts 2020
2. december 2020
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
30. marts 2020
2. december 2020
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
30. marts 2020
2. december 2020
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
1. maj 2020
19. december 2020
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
26. maj 2020
15. juni 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
26. maj 2020
31. december 2020
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
26. maj 2020
15. juni 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
26. maj 2020
31. december 2020
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
26. maj 2020
15. juni 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
26. maj 2020
31. december 2020
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
9. juli 2020
18. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. juli 2020
17. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. august 2020
8. december 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2022
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2022
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2022
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2022
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2022
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2023
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
2. december 2020
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
2. december 2020
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
18. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. august 2020
18. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. august 2020
20. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8700 Horsens
*
10. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2022
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2022
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2022
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
14. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
11. august 2020
15. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
11. august 2020
19. december 2020
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
11. august 2020
18. maj 2022
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
11. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
11. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
12. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
13. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 7400 Herning
*
13. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 7400 Herning
*
15. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
17. august 2020
16. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
30. november 2020
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2020
19. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2020
27. november 2020
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8700 Horsens
*
19. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
19. august 2020
4. december 2020
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
4. december 2020
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
18. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
18. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
18. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
18. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
18. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
19. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
19. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
24. august 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
1. oktober 2020
19. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 7100 Vejle
*
1. oktober 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
1. oktober 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
1. oktober 2020
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
1. december 2020
19. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 7100 Vejle
*
1. januar 2021
4. december 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. januar 2021
4. december 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. januar 2021
30. december 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
4. januar 2021
24. juni 2022
Dansk A Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
4. januar 2021
8. december 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
8. december 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
17. december 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
4. januar 2021
12. maj 2022
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
4. januar 2021
8. december 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
15. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
4. januar 2021
2. december 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
2. december 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
2. december 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
2. december 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
2. december 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
17. december 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
4. januar 2021
12. maj 2022
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2021
20. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8700 Horsens
*
6. januar 2021
18. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 4600 Køge
*
6. januar 2021
18. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2021
1. december 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
4. december 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
2. december 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 6100 Haderslev
*
7. januar 2021
3. december 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
7. januar 2021
2. december 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
10. januar 2021
18. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
11. januar 2021
3. december 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
11. januar 2021
3. december 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
11. januar 2021
3. december 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
11. januar 2021
12. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
11. januar 2021
20. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8700 Horsens
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
3. december 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
12. januar 2021
6. december 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
12. januar 2021
6. december 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
12. januar 2021
6. december 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
16. januar 2021
18. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. januar 2021
18. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
18. januar 2021
16. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
18. januar 2021
10. december 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
10. december 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
10. december 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
10. december 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 1165 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Dansk A, 2HF Dagundervisning 1165 København K
*
7. februar 2021
6. december 2021
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 4690 Haslev