højere forberedelseseksamen, hf
Fag på højere forberedelseseksamen...

Dansk A - hf

I dansk A udvikler du gennem tekstanalyse og tekstproduktion en kritisk og kreativ sans for sprog, kommunikation, litteratur og medier.

Fakta

Navn:
Dansk A - hf
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du lærer om både mundtlig og skriftlig fremstilling og får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget dansk på A-niveau får du indsigt i litteratur, kommunikation og medier og i sprogets funktion og egenskaber i forskellige situationer. Du lærer at analysere tekster, gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du lærer bl.a. at analysere og fortolke litterære tekster inden for en række genrer som roman, novelle, digt og drama. Fx arbejder du med værkernes betydning og funktion i deres samtid og eftertid og vil blive sat ind i forskellige teorier om litteratur, fx genrebegreber, og i tekstanalytiske metoder m.m.

På baggrund af din læsning af et bredt udvalg af skønlitterære tekster fra de sidste 1000 år, både danske og fra verdenslitteraturen, vil du få kendskab til litteratur- og kulturhistorie.

Endvidere lærer du at analysere og vurdere medier og medietekster, fx aviser, tv, websites og interaktive medier. Her får du bl.a. viden om nyhedskriterier og lærer om fiktions- og faktakoder i teksttyper som dokumentar, nyheder og fiktion.

Ved også at arbejde sproganalytisk med et varieret udvalg af både talte og trykte tekster får du desuden kendskab til fx grammatik og stil, argumentation, retorik og kommunikation.

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, elevoplæg, klassesamtale, gruppearbejde, projektarbejde samt internetbaseret tilrettelæggelse.

I dansk på A-niveau vil der være en del skriftlige opgaver.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. i skriveundervisningen, til informationssøgning og i forbindelse med tekster, der ikke er trykt.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 6 timer. Du vælger mellem et antal opgaver stillet på grundlag af et tekst-/billedmateriale. Den første 1 1/2 time af prøven foregår i grupper, hvor dele af materialet, genrevalg og formidlingssituation drøftes. Ved prøven skal du på baggrund af et tekstmateriale komme med et konkret forslag til en formidling af et danskfagligt emne til en udpeget modtagergruppe.

Den mundtlige prøve varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid. Eksamensspørgsmålet indeholder en eller flere tekster inden for det sproglige, det litterære eller det mediemæssige stofområde. Prøven tager udgangspunkt i dit oplæg på ca. 10 minutter og former sig derefter som en faglig samtale om emnet.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for dansk på A-niveau er 240 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for dansk på A-niveau på hf er 240 timer fordelt på 1. og 2. år. Faget er obligatorisk.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for dansk A i bilag 9 i hf-bekendtgørelsen.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
17. august 2015
17. maj 2017
Dansk A - hf Dagundervisning 5800
*
18. august 2015
17. maj 2017
Dansk A - hf Dagundervisning 5800
*
11. august 2016
16. maj 2017
Dansk A - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Dansk A - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Dansk A - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Dansk A - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Dansk A - hf Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Dansk A - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2016
18. maj 2017
Dansk A - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2016
18. maj 2017
Dansk A - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2016
11. maj 2017
Dansk A - hf Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
15. august 2016
19. maj 2017
Dansk A - hf Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
16. august 2016
16. maj 2018
Dansk A - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
16. august 2016
16. maj 2017
Dansk A - hf Dagundervisning 5800 Nyborg
*
16. august 2016
11. maj 2017
Dansk A - hf Dagundervisning 5500 Middelfart
*
16. august 2016
11. maj 2017
Dansk A - hf Dagundervisning 5500 Middelfart
*
3. januar 2017
18. maj 2018
Dansk A - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. januar 2017
18. maj 2018
Dansk A - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. januar 2017
7. december 2017
Dansk A - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
7. december 2017
Dansk A - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
7. december 2017
Dansk A - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Dansk A - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
16. maj 2019
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2017
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2017
9. maj 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
18. august 2017
29. november 2017
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
7. december 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
17. januar 2018
18. maj 2018
Dansk A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C