højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Dans C - hf

I dans C lærer du at danse, improvisere og koreografere dans.

Fakta

Navn:
Dans C - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du får både fysisk dansetræning og teoretisk indblik i danseteknik og komposition samt i dansens historie og kulturelle betydning.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget dans på C-niveau lære du at udføre forskellige former for dans, både solo-, par- og gruppedans, herunder danse fra forskellige perioder. Du arbejder også med danseimprovisation og komposition af dans.  Fx lærer du at analysere forskellige danseformer, dansetrin og bevægelser formelt. Du arbejder både med den fysiske og den teoretiske side af dans.

Du får bl.a. undervisning i emner som: 

  • praktisk arbejde med dans, improvisation, koreografi og relevant teknisk terminologi i tilknytning hertil

  • grundlæggende begreber fra danseteori og -analyse, herunder Labans bevægelseslære

  • dansekroppen i ”live” dansebegivenheder og ”screen”-dans

  • sociale og sceniske danseformer i lokale, regionale og globale kulturelle sammenhænge

  • relevant historisk viden om dans og grundlæggende dansehistoriske begreber om levende tradition, rekonstruktion og kildemateriale 

Undervisningen veksler mellem kursusforløb, temaorganiseret undervisning og projektarbejde. En stor del af tiden arbejder du kropsligt med udøvelsen af dans. I forbindelse med dit projektarbejde skal du udarbejde skriftlige rapporter til dokumentation af dine resultater og din arbejdsproces.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. i form af moderne dansenotationsprogrammer, computerteknik som led i performance og video som arbejdsredskab.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der består af to dele: en fælles danseprøve og en individuel prøve.

Til danseprøven er man en gruppe på mellem to og otte elever, der foreviser gruppens danseprojekt. Forevisningen skal vare mindst 1 minut pr. elev, og hele forevisningen må højst vare ca. 10 minutter.

Den individuelle prøve tager udgangspunkt i et ikke gennemgået materiale og sættes i relation til dit danseprojekt med synopsis og gennemgået stof. Prøvematerialet vælges af din lærer og kan være billeder, småtekster og/eller op til 1 minuts videocitater. Prøven består i et kort oplæg fra dig og en efterfølgende samtale med din lærer og censor.

Den individuelle prøve varer ca. 20 minutter med en forberedelsestid på ca. 20 minutter.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden i dans på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for dans på C-niveau på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for dans C hf på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
14. august 2020
12. maj 2021
Dans C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
12. maj 2021
Dans C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C