højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Billedkunst C - hf

I billedkunst C lærer du om visuelle udtryk, fx billeder, installationer og arkitektur.

Fakta

Navn:
Billedkunst C - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du arbejder med både selv at skabe og med at analysere og forholde dig til andres værker, herunder væsentlige værker fra forskellige historiske perioder.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget billedkunst på C-niveau arbejder du med visuelle udtryk, dvs. med billeder, skulpturer, installationer og arkitektur.

Du vil bl.a. komme til at arbejde med forskellige faglige problemstillinger, fx form, betydning og et værks samfundsmæssige sammenhænge.

Den faglige viden vil du både afprøve praktisk i egne værker og udtryk og bruge til at forstå og forholde dig til andres. Bl.a. skal du ud fra en faglig problemstilling udvælge og analysere et billedmateriale og sætte et af dine egne værker i sammenhæng med det.

Du vil også lære at skelne mellem en personlig oplevelse af et visuelt udtryk og en analytisk tilgang til visuelle fænomener. I løbet af undervisningen får du kendskab til et udvalg af værker fra forskellige perioder, herunder din samtid.

Undervisningen  veksler mellem lærerstyret undervisning, korte kursusforløb og projektarbejde enten individuelt eller i grupper. I slutningen af undervisningsperioden skal du udarbejde et selvstændigt, individuelt projekt. Fælles for alle arbejdsformer er, at processen og opgaveløsningerne skal samles i en portfolio.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. som udtryksmiddel, som kunstnerisk billedmedie, til reproduktion af billeder og til informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Der afholdes en mundtlig prøve, som sker på grundlag af dels dit eksamensprojekt og dels en opgave i det tidligere gennemgåede teoretisk analytiske stof med udgangspunkt i din portfolio.

Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for billedkunst på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for billedkunst på C-niveau på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for billedkunst C hf på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. august 2020
4. december 2020
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
4. december 2020
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
2. december 2020
Billedkunst C, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
4. december 2020
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
12. maj 2021
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
15. maj 2021
Billedkunst C, 2HF Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
12. august 2020
26. november 2020
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 8700 Horsens
*
21. oktober 2020
6. maj 2021
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
1. januar 2021
15. maj 2021
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
4. januar 2021
12. maj 2021
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
15. maj 2021
Billedkunst C, 2HF Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
4. januar 2021
19. maj 2021
Billedkunst C, 2HF Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
6. januar 2021
18. maj 2021
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Billedkunst C, 2HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Billedkunst C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Billedkunst C, 2HF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Billedkunst C, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Billedkunst C, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Billedkunst C, 2HF Fleksibel undervisning 1120 København K
*
19. januar 2021
18. maj 2021
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
1. marts 2021
2. december 2021
Billedkunst C, 2HF Fleksibel undervisning 6100 Haderslev