højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Billedkunst C - hf

I billedkunst C lærer du om visuelle udtryk, fx billeder, installationer og arkitektur.

Fakta

Navn:
Billedkunst C - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du arbejder med både selv at skabe og med at analysere og forholde dig til andres værker, herunder væsentlige værker fra forskellige historiske perioder.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget billedkunst på C-niveau arbejder du med visuelle udtryk, dvs. med billeder, skulpturer, installationer og arkitektur.

Du vil bl.a. komme til at arbejde med forskellige faglige problemstillinger, fx form, betydning og et værks samfundsmæssige sammenhænge.

Den faglige viden vil du både afprøve praktisk i egne værker og udtryk og bruge til at forstå og forholde dig til andres. Bl.a. skal du ud fra en faglig problemstilling udvælge og analysere et billedmateriale og sætte et af dine egne værker i sammenhæng med det.

Du vil også lære at skelne mellem en personlig oplevelse af et visuelt udtryk og en analytisk tilgang til visuelle fænomener. I løbet af undervisningen får du kendskab til et udvalg af værker fra forskellige perioder, herunder din samtid.

Undervisningen  veksler mellem lærerstyret undervisning, korte kursusforløb og projektarbejde enten individuelt eller i grupper. I slutningen af undervisningsperioden skal du udarbejde et selvstændigt, individuelt projekt. Fælles for alle arbejdsformer er, at processen og opgaveløsningerne skal samles i en portfolio.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. som udtryksmiddel, som kunstnerisk billedmedie, til reproduktion af billeder og til informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Der afholdes en mundtlig prøve, som sker på grundlag af dels dit eksamensprojekt og dels en opgave i det tidligere gennemgåede teoretisk analytiske stof med udgangspunkt i din portfolio.

Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for billedkunst på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for billedkunst på C-niveau på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for billedkunst C hf på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
7. august 2024
29. november 2024
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
7. august 2024
3. december 2024
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
7. august 2024
3. december 2024
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2024
1. december 2024
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 4690 Haslev
*
8. august 2024
2. december 2024
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
2. december 2024
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
12. december 2024
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
12. august 2024
27. juni 2025
Billedkunst Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
12. august 2024
2. december 2024
Billedkunst C, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
6. december 2024
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
6. december 2024
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
2. december 2024
Billedkunst C, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
6. december 2024
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
14. maj 2025
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 5960 Marstal
*
14. august 2024
20. december 2024
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 7100 Vejle
*
14. august 2024
6. december 2024
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 7900 Nykøbing M
*
14. august 2024
6. december 2024
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
14. august 2024
6. december 2024
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
15. august 2024
6. december 2024
Billedkunst C, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Billedkunst C, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Billedkunst C, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
15. maj 2025
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2024
3. december 2024
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
3. december 2024
Billedkunst C, 2HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
6. december 2024
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 7700 Thisted
*
16. august 2024
15. maj 2025
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. august 2024
14. maj 2025
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 4200 Slagelse
*
19. august 2024
15. maj 2025
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. september 2024
28. januar 2028
Meritpædagog Dagundervisning 8000 Aarhus
*
26. august 2024
2. december 2024
Billedkunst C, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2025
16. maj 2025
Billedkunst C, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
15. maj 2025
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
7430 Ikast
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Billedkunst C, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
7430 Ikast
*
27. januar 2025
16. maj 2025
Billedkunst C, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C