højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Billedkunst C - hf

I billedkunst C lærer du om visuelle udtryk, fx billeder, installationer og arkitektur.

Fakta

Navn:
Billedkunst C - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du arbejder med både selv at skabe og med at analysere og forholde dig til andres værker, herunder væsentlige værker fra forskellige historiske perioder.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget billedkunst på C-niveau arbejder du med visuelle udtryk, dvs. med billeder, skulpturer, installationer og arkitektur.

Du vil bl.a. komme til at arbejde med forskellige faglige problemstillinger, fx form, betydning og et værks samfundsmæssige sammenhænge.

Den faglige viden vil du både afprøve praktisk i egne værker og udtryk og bruge til at forstå og forholde dig til andres. Bl.a. skal du ud fra en faglig problemstilling udvælge og analysere et billedmateriale og sætte et af dine egne værker i sammenhæng med det.

Du vil også lære at skelne mellem en personlig oplevelse af et visuelt udtryk og en analytisk tilgang til visuelle fænomener. I løbet af undervisningen får du kendskab til et udvalg af værker fra forskellige perioder, herunder din samtid.

Undervisningen  veksler mellem lærerstyret undervisning, korte kursusforløb og projektarbejde enten individuelt eller i grupper. I slutningen af undervisningsperioden skal du udarbejde et selvstændigt, individuelt projekt. Fælles for alle arbejdsformer er, at processen og opgaveløsningerne skal samles i en portfolio.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. som udtryksmiddel, som kunstnerisk billedmedie, til reproduktion af billeder og til informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Der afholdes en mundtlig prøve, som sker på grundlag af dels dit eksamensprojekt og dels en opgave i det tidligere gennemgåede teoretisk analytiske stof med udgangspunkt i din portfolio.

Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for billedkunst på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for billedkunst på C-niveau på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for billedkunst C hf på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Billedkunst C, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Billedkunst C, 2HF Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
11. januar 2023
15. maj 2023
Billedkunst C, 2HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Billedkunst C, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Billedkunst C, 2HF Fjernundervisning 8700 Horsens
*
30. januar 2023
12. maj 2023
Billedkunst C, 2HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2023
30. november 2023
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
8. august 2023
16. maj 2024
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 6100 Haderslev
*
8. august 2023
3. december 2023
Billedkunst C, 2HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
9. august 2023
1. december 2023
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
9. august 2023
5. december 2023
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2023
5. december 2023
Billedkunst C, 2HF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
2. oktober 2023
12. maj 2024
Billedkunst C, 2HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
4. marts 2024
30. november 2024
Billedkunst C, 2HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa