højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Samfundsfag B - hf

I samfundsfag B får du kendskab til danske og internationale samfundsforhold.

Fakta

Navn:
Samfundsfag B - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du får bl.a. viden om og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på samfundsudviklingen.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget får du en teoretisk og aktuel baggrundsviden, der gør dig i stand til at arbejde problemorienteret med fokus på at undersøge aktuelle samfundsmæssige udfordringer og diskutere løsninger.

Du lærer også at sammenligne og forklare forskellige sociale og kulturelle mønstre og deres konsekvenser, og du lærer om konkrete politiske beslutningsprocesser. Du får også viden til at anvende faglige begreber til at debattere samfundsmæssige problemstillinger.

Du lærer desuden at formidle din samfundsfaglige viden i enkle modeller, tabeller og diagrammer.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Sociologi, der fx kan handle om identitetsdannelse og socialisering samt sociale og kulturelle forskelle
  • Politik, der fx kan handle om politiske ideologier, politiske beslutninger i Danmark samt rettigheder og pligter i et demokratisk system
  • Økonomi, der fx kan handle om velfærd og fordeling samt den økonomiske politik, som politikerne fører
  • Metode, herunder at lave interviews og udføre mindre undersøgelser 

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og tager udgangspunkt i både akutelle samfundsbegivenheder og mere generel faglig viden. Du skal i løbet af undervisningen udarbejde mindst to projekter. 

It indgår som redskab i undervisningen, blandt andet til informationssøgning og formidling.

Eksamen

Skolen vælger én af to følgende prøveformer:

Prøveform a: Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave med et kendt tema og ukendt bilagsmateriale. Eksamen varer ca. 30 minutter per eksaminand med ca. 24 timers forberedelse. Skolens leder kan beslutte, at forberedelsen kan foregå i grupper på max. 3 eksaminander. Den mundtlige prøve er individuel. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af den mundtlige prøve.

Prøveform b: Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave med ukendte spørgsmål med ukendt bilagsmateriale. Opgaven har tilknytning til et kendt tema fra undervisningen. Eksamen varer ca. 30 minutter med 60 ca. minutters forberedelse. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af den mundtlige eksamen. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for samfundsfag på B-niveau er 200 timer (ved 0-B niveau), og 125 timer hvis det bygger på Samfundsfag på C-niveau.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for samfundsfag på B-niveau på hf-enkeltfag er 200 timer . Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for samfundsfag B hf på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. august 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
8. august 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 8920 Randers NV
*
8. august 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 8920 Randers NV
*
10. august 2022
11. maj 2023
Samfundsfag B, HF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
10. august 2022
11. maj 2023
Samfundsfag B, HF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
10. august 2022
11. maj 2023
Samfundsfag B, HF Fjernundervisning 5500 Middelfart
*
10. august 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. august 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. august 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. august 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2022
15. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2022
15. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
29. august 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. september 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
26. september 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. oktober 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
31. oktober 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Samfundsfag B, HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Samfundsfag B, HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Samfundsfag B, HF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
7. november 2022
12. maj 2023
Samfundsfag B, HF Fjernundervisning 5600 Faaborg
*
7. november 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
7. november 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 5600 Faaborg
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
16. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2023
15. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
11. januar 2023
15. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag B, HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag B, HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 8600 Silkeborg
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 8700 Horsens
*
30. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
30. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
30. januar 2023
16. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2023
16. maj 2023
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
1. februar 2023
29. april 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. februar 2023
15. juni 2023
Samfundsfag B, HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. februar 2023
31. december 2023
Samfundsfag B, HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. februar 2023
15. juni 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. februar 2023
31. december 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
17. marts 2023
4. december 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
1. august 2023
15. juni 2024
Samfundsfag B, HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
1. august 2023
15. juni 2024
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2023
12. maj 2024
Samfundsfag B, HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. august 2023
3. december 2023
Samfundsfag B, HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. august 2023
22. maj 2024
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 8700 Horsens
*
8. august 2023
16. maj 2024
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
8. august 2023
16. maj 2024
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 6100 Haderslev
*
8. august 2023
12. maj 2024
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. august 2023
3. december 2023
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
9. august 2023
5. december 2023
Samfundsfag B, HF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
9. august 2023
5. december 2023
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
2. januar 2024
22. december 2024
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
8. januar 2024
6. december 2024
Samfundsfag B, HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. januar 2024
10. maj 2024
Samfundsfag B, HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. januar 2024
6. december 2024
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. januar 2024
10. maj 2024
Samfundsfag C -> B, HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. januar 2024
17. maj 2024
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
8. januar 2024
15. maj 2024
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. januar 2024
15. maj 2024
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. januar 2024
15. maj 2024
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
8. januar 2024
15. maj 2024
Samfundsfag C -> B, HF Dagundervisning 2610 Rødovre