uddannelsen til klinisk tandtekniker
Erhvervsakademiuddannelse

Klinisk tandtekniker

På uddannelsen til klinisk tandtekniker lærer du at undersøge patienter og at fremstille alle former for tandproteser.

Fakta

Navn:
Klinisk tandtekniker
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
En erhvervsuddannelse som laboratorietandtekniker (trin 2)
Økonomi:
SU

Både under uddannelsen og som færdiguddannet arbejder du tæt sammen med tandlægerne. Uddannelsen er sammensat af medicinske og kliniske fag som anatomi, tandmorfologi, bidfunktionslære, oral gerontologi og dianostik. Du lærer desuden om andre faktorer, der kan påvirke et patientforløb, fx adfærd og psykologi.

Som færdiguddannet kan du finde arbejde hos en klinisk tandtekniker eller en tandlæge. Vil du gerne være selvstændig, kan du efter et års arbejde ansøge Sundhedsstyrelsen om autorisation til at blive privatpraktiserende klinisk tandtekniker.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til klinisk tandtekniker varer 2 år og bygger videre på erhvervsuddannelsen laboratorietandtekniker. Du har også mulighed for at tage uddannelsen ved at bygge videre videre på uddannelsen klinisk tandteknikerassistent, som tager 2 år. 

Under uddannelsen lærer du at tage aftryk på patienterne til tandproteser, at fremstille dem samt at indsætte og tilpasse de færdige proteser.

Undervisningsforløbet indeholder både teori og praktik. Det er opdelt i fire semestre. Hvert semester er på 16 uger med ca. 32 timers undervisning om ugen.

Uddannelsens hovedelementer er:

  • Biologiske og medicinske fag som fx anatomi, fysiologi og tandmorfologi (læren om tændernes form og bygning)
  • Samfunds- og adfærdsfag som fx psykologi, sociologi, retsodontologi og ergonomi
  • Kliniske fag som fx bidfunktionslære, oral gerontologi og diagnostik, protetik, laboratoriearbejde og patientbehandling

Det første halve år øver de studerende sig på hinanden. Du får herefter tildelt udvalgte patienter til protesebehandling. Behandlingen foregår i skolens klinikker på faste kliniktider (3 timer dagligt) sammen med uddannelsens kliniske lærere, der tillige fungerer som undervisere i en del af læsefagene.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppeundervisning, laboratoriearbejde, kliniske øvelser og patientbehandling. I nogle af de teoretiske fag er der undervisning sammen med tandplejer- og tandlægestuderende.

Du har 6-7 timers undervisning på skolen dagligt. Al undervisning er obligatorisk, og du må regne med også at have en del hjemmearbejde.

Det frarådes at søge ind på den kliniske tandteknikeruddannelse, hvis du har en svag ryg, hud- eller gigtlidelser. Arbejdsstillingerne er belastende, og hyppig håndvask og brug af specielle rengøringsmidler og medikamenter kan virke hudirriterende.

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Eksamen

De vigtigste fag afslutter du med eksamen i form af skriftlige og mundtlige prøver. I de fag, der ikke kræver eksamen, får du en kursusattest, når du har gennemført undervisningen tilfredsstillende.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker (trin 2, hvis gammel ordning)

Optagelse sker på baggrund af en adgangsgivende samtale.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en motiveret ansøgning og et interview.

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Se nærmere på skolens hjemmeside: skt.au.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)100 % kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse kan du blive ansat som assistent hos en autoriseret klinisk tandtekniker eller en tandlæge.

Efter et års arbejde kan du ansøge Sundhedsstyrelsen om autorisation og derefter starte som privatpraktiserende klinisk tandtekniker.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Langt størstedelen af meget få nyuddannede (under 100) er beskæftiget hos tandlæger, tandteknikere eller dentale laboratorier.

Kategorien Andre omfatter ganske få ansættelser i tre brancher uden relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.