uddannelsen til klinisk tandtekniker
Erhvervsakademiuddannelse

Klinisk tandtekniker

Du lærer at indsætte og korrigere aftagelige tandproteser til voksne personer med tandtab, der ikke skyldes sygdomme eller medfødte defekter i tænder og mund eller kæber.

Fakta

Navn:
Klinisk tandtekniker
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
En erhvervsuddannelse som laboratorietandtekniker eller klinisk tandteknikerassistent(trin 2)
Økonomi:
SU

Både under uddannelsen og som færdiguddannet arbejder du tæt sammen med tandlæger og andre faggrupper.

Uddannelsen er sammensat af naturvidenskabelige, humanistiske- og kliniske fag som anatomi, protetik, klinisk oral fysiologi, parodontologi, cariologi og patientbehandling. Du lærer desuden om andre faktorer, der kan påvirke et patientforløb, fx adfærd og psykologi.

Som færdiguddannet kan du finde arbejde hos en klinisk tandtekniker eller en tandlæge. Vil du gerne være selvstændig, kan du efter et års arbejde ansøge Sundhedsstyrelsen om autorisation til at blive privatpraktiserende klinisk tandtekniker.

OBS: Uddannelsen til klinisk tandtekniker udbydes ikke i 2022. Fra 2023 udbydes uddannelsen som en professionsbacheloruddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til klinisk tandtekniker varer 2 år (120 ECTS) og bygger videre på erhvervsuddannelsen som laboratorietandtekniker eller fra 2021 en erhvervsuddannelse som tandtekniker med profilen tandtekniker i aftagelig protetik (trin 1) eller specialet tandtekniker i aftagelig protetik (trin 2).  

Under uddannelsen lærer du at tage aftryk på patienterne til tandproteser, at fremstille dem samt at indsætte og tilpasse de færdige proteser.

Undervisningsforløbet indeholder både teori og praktik. Det er opdelt i fire semestre. Hvert semester er på 16 uger med ca. 32 timers undervisning om ugen.

Hovedelementer

Uddannelsens hovedelementer er:

  • Biologiske og medicinske fag som fx anatomi, fysiologi, generel medicin og farmakologi, samt mikrobiologi og ernæringslære
  • Humanistiske og samfundsvidenskabelige fag som fx psykologi, sociologi og ergonomi samt studieteknik
  • Kliniske fag som fx oral fysiologi, oral patologi og medicin, oral kirurgi, protetik, laboratoriearbejde og patientbehandling

Det første halve år øver de studerende sig på hinanden. Du får herefter tildelt udvalgte patienter til protesebehandling. Behandlingen foregår i skolens klinikker på faste kliniktider (cirka 3 - 6 timer dagligt) sammen med uddannelsens kliniske lærere, der også fungerer som undervisere i en del af læsefagene.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppeundervisning, laboratoriearbejde, kliniske øvelser og patientbehandling. I nogle af de teoretiske fag er der undervisning sammen med tandplejer- og tandlægestuderende.

Du har 6-7 timers undervisning på skolen dagligt. Du må regne med også at have en del hjemmearbejde.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Aarhus på Institut for Odontologi og Oral Sundhed.

Eksamen

De vigtigste fag afslutter du med eksamen i form af skriftlige og mundtlige prøver. I de fag, der ikke kræver eksamen, får du en kursusattest, når du har gennemført undervisningen tilfredsstillende.

Værd at vide

Det frarådes at søge ind på den kliniske tandteknikeruddannelse, hvis du har en svag ryg, hud- eller gigtlidelser. Arbejdsstillingerne er belastende, og hyppig håndvask og brug af specielle rengøringsmidler og medikamenter kan virke hudirriterende.

Adgangskrav

Uddannelsen til klinisk tandtekniker udbydes ikke i 2022.

Fra 2023 udbydes uddannelsen som en professionsbacheloruddannelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en adgangsgivende samtale og en test af manuelle færdigheder.

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Se nærmere på skolens hjemmeside.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)Kun kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse kan du blive ansat som assistent hos en autoriseret klinisk tandtekniker eller en tandlæge.

Autorisation

Efter et års arbejde kan du ansøge Sundhedsstyrelsen om autorisation og derefter starte som privatpraktiserende klinisk tandtekniker.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information