Universitetsuddannelse

Tompladsordninger

Tompladsordningen giver dig mulighed for at læse enkeltfag og tilvalgsfag eller følge et helt semesters undervisning.

Fakta

Navn:
Tompladsordninger
Varighed:
Varierer fra fag til fag
ECTS:
5-30 pr. fag
Adgangskrav:
Varierer fra fag til fag
Økonomi:
Deltagerbetaling.

Under tompladsordningen kan du tilmelde dig enkelte fag eller afgrænsede dele af en ordinær fuldtidsuddannelse, hvis den pågældende uddannelsesdel har en ledig plads.

Du kan højst indskrive dig til halvdelen af en bachelor- eller kandidatuddannelse.

Som tompladsstuderende følger du den almindelige undervisning, der finder sted på universitetets heltidsuddannelser, og du læser på lige fod med de ordinært indskrevne studerende.

Undervisningen foregår i dagtimerne.

Foto: Getty Images

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information