kandidatuddannelse i By, bolig og bosætning
Kandidatuddannelse

By, bolig og bosætning

Kandidatuddannelsen giver en specialiseret og teoretisk viden om boligmarked, boligpolitik og boligforhold.

Fakta

Navn:
By, bolig og bosætning
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får også viden om samfundsvidenskabelige metoder, der kvalificerer dig at kunne analysere indsamlet registerdata, statistisk materiale og kvalitativt datagrundlag.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet vil være inden for både private og offentlige virksomheder, og du vil kunne søge job i ministerier, kommuner, konsulentvirksomheder og boligforeninger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen lærer du om de metoder, der er nødvendige for at kunne indsamle og analysere forskellige former for statistisk materiale med henblik på at få viden om boligmarkedet, herunder om eksisterende boligforhold, boligpolitik og bosætning.

Du får indsigt i emner som levekår, boligsociale forskelle, effekten af fald og stigninger i ejendomspriserne samt betydningen af regionale og bymæssige uligheder.

Uddannelsen omfatter emner som fx:

  • Boligmarked og boligforhold
  • Bolig- og bypolitiske indsatser, fx byfornyelse
  • Bosætning og boligpræferencer
  • Sociodemografi
  • Socialgeografi i en globaliseret verden
  • Hverdagslivsperspektivet

Desuden lærer du at bruge relevante samfundsvidenskabelige analysemetoder i forbindelse med registerdata og statistisk materiale.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, selvstudier, ekskursioner og feltarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder by, bolig og bosætning som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i by, bolig og bosætning skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Sociologi
  • Statskundskab
  • Politik og administration

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne søge job i ministerier, kommuner, konsulentvirksomheder og boligorganisationer. Du vil også have jobmuligheder inden for privat rådgivning, fx bygherrerådgivning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information