kandidatuddannelsen i klinisk ernæring
Kandidatuddannelse

Klinisk ernæring

På uddannelsen får du indblik i, hvordan ernæring, herunder kost, tilskudsdrikke, sonde-ernæring og intravenøs ernæring, kan understøtte den øvrige behandling af både akut og kronisk sygdom.

Fakta

Navn:
Klinisk ernæring
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om de grundlæggende faktorer i ernæring som fx mikro- og makronæringsstoffer, ernæringsfysiologi og metabolisme, samt hvorledes forholdene ændres af sygdom. Desuden lærer du om måling af kvalitet i relation til ernæring af syge mennesker samt ernæring under rehabiliteringsforløb.

Som færdiguddannet i klinisk ernæring kan du arbejde i sundhedsvæsenet, den kommunale genoptræning/rehabilitering, industrien for ernæringsprodukter, eller du kan undervise og forske.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Ernæring indgår ofte som en del af en behandling. Derfor fokuserer uddannelsen på tværfagligt samarbejde med andre grupper i sygdomsbehandlingen, især læger. Sygdomsbehandling forstås bredt som både direkte behandling, rehabilitering og forebyggelse.

På uddannelsen lærer du bl.a. at analysere, hvordan man kan deltage i behandlingen af sygdomme ved hjælp af kosttilskud, ernæringsdrikke og omlægning af kosten, ofte til en energitæt og proteinrig variant.

Du får indsigt i forholdet mellem næringsstoffer (fx kulhydrater og proteiner) og sygdomme.

Uddannelsen fokuserer på, hvordan kroppen nedbryder næringsstoffer i forbindelse med sygdom.

Emner

Du får undervisning i emnerne:

  • Kostindtag og ernæringsfysiologi, hvor du lærer de grundlæggende principper for, hvordan næringsstoffer omsættes og påvirker kroppen
  • Sygdomslære, hvor du lærer om de hyppigste sygdomme og deres konsekvenser for patientens krav til ernæring
  • Videnskabelig metode, kvalitetsmåling og ledelse
  • Ernæring af patienter, der ikke kan spise selv
  • Ernæring under genoptræning og rehabilitering

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser og projektarbejde, der både kan være individuelt og i gruppe.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 9 mdr.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademisike titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder klinisk ernæring som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring fra KU med specialiseringen sundhed og ernæring kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil som færdiguddannet kunne arbejde med patientbehandling, rådgivning, vejledning, administration, ledelse, forskning og undervisning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Signe Friis er uddannet klinisk diætist og cand. scient. i klinisk ernæring. Hun blev ansat i...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.