kandidatuddannelsen i klinisk ernæring
Kandidatuddannelse

Klinisk ernæring

På uddannelsen får du indblik i, hvordan ernæring, herunder kost, tilskudsdrikke, sonde-ernæring og intravenøs ernæring, kan understøtte den øvrige behandling af både akut og kronisk sygdom.

Fakta

Navn:
Klinisk ernæring
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om de grundlæggende faktorer i ernæring som fx mikro- og makronæringsstoffer, ernæringsfysiologi og metabolisme, samt hvordan forholdene ændres af sygdom. Desuden lærer du om måling af kvalitet i relation til ernæring af syge mennesker.

Som færdiguddannet kan du arbejde i sundhedsvæsenet, den kommunale genoptræning/rehabilitering, industrien for ernæringsprodukter, eller du kan undervise og forske.

Bemærk: Du kan ikke længere søge optagelse på uddannelsen, der nedlægges i 2024. 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Ernæring indgår ofte som en del af en behandling. Derfor fokuserer uddannelsen på tværfagligt samarbejde med andre grupper i sygdomsbehandlingen, især læger. Sygdomsbehandling forstås bredt som både direkte behandling, rehabilitering og forebyggelse.

På uddannelsen lærer du bl.a. at analysere, hvordan man kan deltage i behandlingen af sygdomme ved hjælp af kosttilskud, ernæringsdrikke og omlægning af kosten, ofte til en energitæt og proteinrig variant.

Emner

Du får undervisning i emnerne:

  • Kostindtag og ernæringsfysiologi, hvor du lærer de grundlæggende principper for, hvordan næringsstoffer omsættes og påvirker kroppen
  • Sygdomslære, hvor du lærer om de hyppigste sygdomme og deres konsekvenser for patientens krav til ernæring
  • Videnskabelig metode, kvalitetsmåling og ledelse
  • Ernæring af patienter, der ikke kan spise selv
  • Ernæring under genoptræning og rehabilitering

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademisike titel cand.scient.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser og projektarbejde, der både kan være individuelt og i gruppe.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 9 mdr.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Du vil som færdiguddannet kunne arbejde med patientbehandling, rådgivning, vejledning, administration, ledelse, forskning og undervisning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Signe Friis er uddannet klinisk diætist og cand. scient. i klinisk ernæring. Hun blev ansat i...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.