Kandidatuddannelse

Uddannelsesantropologi og globalisering

Uddannelsen har fokus på, hvordan uddannelse, læring og viden bliver organiseret og forvaltet på tværs af nationale og kulturelle grænser.

Fakta

Navn:
Uddannelsesantropologi og globalisering
Andre betegnelser:
Anthropology of Education and Globalisation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden og kompetencer til at arbejde med uddannelse, viden og læring i en globaliseret verden. Du får kendskab til, hvordan praksisser og politikker relateret til uddannelse og læring forstås og forhandles i forskellige sammenhænge på tværs af nationale og kulturelle grænser.

Du lærer at anvende etnografiske forskningsmetoder og at analysere uddannelses- og videnspraksis i globale, sociale og kulturelle kontekster.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med udvikling, rådgivning, ledelse og forskning inden for offentlige institutioner, NGO'er, private virksomheder og sociale bevægelser.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen giver dig viden og kompetencer til at arbejde med spørgsmål om uddannelse og læring i en stadig mere globaliseret verden.

Uddannelsens tilgang til studiet af uddannelse og læring er komparativ og tværkulturel og retter sig mod studerende, der ønsker at kvalificere sig i antropologiske studier af uddannelsesformer og processer i fx uddannelsesinstitutioner og på arbejdspladser.

Fagets teorier og begreber

Du får på uddannelsen indsigt i centrale antropologiske og uddannelsesmæssige teorier og begreber inden for uddannelse, pædagogik og læring, ligesom du lærer at anvende og vurdere etnografiske forskningsmetoder. Feltarbejde er en central del af uddannelsen.

Indhold

Du undervises i bl.a.:

  • Pædagogisk antropologi: centrale spørgsmål og tilgange
  • Aktuelle problemstillinger inden for uddannelse og globalisering
  • Etnografiske metoder
  • Anvendt pædagogisk antropologi

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.pæd. Uddannelsens engelske title er Master in Anthropology of Education and Globalisation.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde/feltarbejde, der ofte foregår i grupper.

Sprog

En del af undervisningen foregår på engelsk, og du kommer til at læse faglitteratur på både engelsk og dansk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på Aarhus Universitet i København.

Læs om

Uddannelsen uddannelsesantropologi og globalisering på Aarhus Universitet (au.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du løse opgaver inden for fx uddannelsesmæssig udvikling i forhold til migration, internationalisering og multikulturalisme.

Du vil også kunne arbejde med erhvervsrelateret læring og organisationskultur, globale udviklingsprojekter samt specifikke organisationsformer i bl.a. offentlige institutioner, NGO’er, private virksomheder og sociale bevægelser.

Uddannelsen er rettet mod et internationalt arbejdsmarked.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Undervisning og vejledning

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information