kandidatuddannelse i Designstudier
Kandidatuddannelse

Designstudier

På kandidatuddannelsen i designstudier beskæftiger du dig med design som et kulturelt, historisk og æstetisk fænomen.

Fakta

Navn:
Designstudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen har et særligt fokus på de formidlingsgreb og -løsninger, der knytter sig til design.

Uddannelsen tager udgangspunkt i designområdets øgede kompleksitet, og du vil på uddannelsen lære, hvordan designgenstande optræder som kulturelle udtryk, der spiller en vigtig rolle for mennesker, virksomheder og samfund.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde som rådgiver og projektleder i offentlige organisationer og private virksomheder, der på forskellige måder arbejder med design i æstetiske, kulturelle og kommercielle sammenhænge.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen giver dig baggrund for at klarlægge og vurdere designrelaterede problemstillinger.

Du lærer at opstille nye analyse- og løsningsmodeller, der kan føre til tolkning af designkulturelle processer og blotlægge aktuelle tendenser i en given formgivningspraksis i relation til skiftende mønstre af forbrugskultur i samfundet.

Indhold

Du lærer om design i bred forstand, dvs. fra produkter til byrum og fra grafisk design til visuel branding i andre medier.

Med udgangspunkt i undervisning i designteori, designhistorie og designanalyse får du også viden om den dobbeltstatus, som design har som del af såvel den materielle som den kunstneriske kultur.

Du lærer desuden at formidle forskningsbaseret viden og videnskabelige problemstillinger inden for designfeltet til forskellige målgrupper.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændigt projektarbejde, som ofte foregår i grupper.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Kolding.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne indgå i arbejdssammenhænge og udviklingsprojekter, hvor design spiller en væsentlig rolle, fx i tilknytning til produktudvikling, markedsførings- og udstillingsopgaver.

Du vil bl.a. kunne arbejde med formidling af design i forskellige medier, ligesom du vil kunne arbejde med markedsførings- og udstillingsopgaver i tilknytning til designbureauer, -virksomheder, -organisationer og kulturinstitutioner.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information