kandidatuddannelse i Designstudier
Kandidatuddannelse

Designstudier

På kandidatuddannelsen i designstudier beskæftiger du dig med design som et kulturelt, historisk og æstetisk fænomen.

Fakta

Navn:
Designstudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen har et særligt fokus på de formidlingsgreb og -løsninger, der knytter sig til design.

Uddannelsen tager udgangspunkt i designområdets øgede kompleksitet, og du vil på uddannelsen lære, hvordan designgenstande optræder som kulturelle udtryk, der spiller en vigtig rolle for mennesker, virksomheder og samfund.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde som rådgiver og projektleder i offentlige organisationer og private virksomheder, der på forskellige måder arbejder med design i æstetiske, kulturelle og kommercielle sammenhænge.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen giver dig baggrund for at klarlægge og vurdere designrelaterede problemstillinger.

Du lærer at opstille nye analyse- og løsningsmodeller, der kan føre til tolkning af designkulturelle processer og blotlægge aktuelle tendenser i en given formgivningspraksis i relation til skiftende mønstre af forbrugskultur i samfundet.

Indhold

Du lærer om design i bred forstand, dvs. fra produkter til byrum og fra grafisk design til visuel branding i andre medier.

Med udgangspunkt i undervisning i designteori, designhistorie og designanalyse får du også viden om den dobbeltstatus, som design har som del af såvel den materielle som den kunstneriske kultur.

Du lærer desuden at formidle forskningsbaseret viden og videnskabelige problemstillinger inden for designfeltet til forskellige målgrupper.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændigt projektarbejde, som ofte foregår i grupper.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Kolding.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder designstudier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i designkultur fra SDU giver adgang til uddannelsen.

Følgende bacheloruddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen:

 • Designkultur og økonomi
 • Kunsthistorie
 • Arkitektur og design
 • Digitale medier og design
 • Plan, by og proces
 • Designkultur
 • Digitalt design – it, æstetik og interaktion
 • Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse (RUC)
 • Sociologi og kulturanalyse
 • Æstetik og kultur
 • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med tilvalg i Designkultur.
 • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med tilvalg i Æstetik og kulturanalyse 

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne indgå i arbejdssammenhænge og udviklingsprojekter, hvor design spiller en væsentlig rolle, fx i tilknytning til produktudvikling, markedsførings- og udstillingsopgaver.

Du vil bl.a. kunne arbejde med formidling af design i forskellige medier, ligesom du vil kunne arbejde med markedsførings- og udstillingsopgaver i tilknytning til designbureauer, -virksomheder, -organisationer og kulturinstitutioner.

Læs om erhvervsområdet og typer af job inden for design, formgivning og grafisk arbejde og arkitektarbejde, design og planlægning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker bl.a. ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information