kandidatuddannelse i Portugisiske og brasilianske studier
Bacheloruddannelse

Portugisiske og brasilianske studier

På uddannelsen studerer du sprog, samfundsforhold, kultur og historie i den portugisisktalende del af verden, hvilket bl.a. er Portugal og Brasilien.

Fakta

Navn:
Portugisiske og brasilianske studier
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer det portugisiske sprog, både skriftligt og mundtligt, og får viden om historiske og politiske forhold i de lande, der har portugisisk som sprogfællesskab.

Med en bacheloruddannelse kan du videreuddanne dig på en kandidatuddannelse. Du har mulighed for at søge job inden for kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse. Det kan fx være i virksomheder, der samarbejder med portugisisktalende lande.

Bemærk: Københavns Universitet optager ikke studerende på bacheloruddannelsen i portugisiske og brasilianske studier i 2021.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Portugisisk tales på verdensplan af mere end 250 mio. mennesker i bl.a. Brasilien, Portugal, Angola, Mozambique, Kap Verde, Guinea-Bissau, Østtimor og på den kinesiske ø Macao.

Undervisningens indhold

Uddannelsen indeholder undervisning i sprog, samfundsforhold, kultur og historie i de portugisisktalende lande med hovedvægt på Brasilien og Portugal.

Du lærer at kommunikere på portugisisk både i skrift og tale og får indsigt i såvel historiske som nutidige kulturelle og politiske forhold i de to lande.

Din viden får du bl.a. via undersøgelse af aktuelle debatter i Brasilien og Portugal og via analyse af fx film, litteratur og tv. Du får herigennem indblik i landenes identitetsopfattelse og i deres relationer til resten af verden.

Centrale emner

 • Sproglige færdigheder i formel og uformel tale samt i forretningsmæssigt og akademisk sprog
 • Viden om litteratur, kultur, samfund, historie i især Brasilien og Portugal
 • Kendskab til videnskabelig metodik
 • Erfaring med teamarbejde i relation til problemløsninger
 • Almene humanistiske og samfundsfaglige færdigheder, som f.eks. analytisk træning, informationssøgning og indsigt i kommunikationsproblemer

De to første semestre på uddannelsen foregår undervisningen på engelsk, derefter på portugisisk.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. Der er også mulighed for at tage et studieophold i fx Brasilien eller Portugal.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder portugisiske og brasilianske studier som en 3½-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen indledes med ½ års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

KU udbyder også en kandidatuddannelse i portugisisk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

Der er ikke optagelse på uddannelsen i 2021.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i portugisiske og brasilianske studier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i globale områdestudier, portugisisk, it og kognition samt sprogpsykologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have jobmuligheder inden for kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse. Det kan fx være i virksomheder, der samarbejder med portugisisktalende lande.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. samt kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information