enkeltfag på Københavns Universitet
Artikel

Københavns Universitet - studiestruktur

Uddannelserne på Københavns Universitet følger grundlæggende en 3 + 2 struktur. Det betyder, at du begynder på en 3-årig bacheloruddannelse og kan fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse.

Der findes uddannelser inden for følgende videnskabsområder: humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teologi.

Uddannelsestyper

På Københavns Universitet (KU) kan du tage følgende uddannelser:

  • En 3-årig bacheloruddannelse
  • En 2-årig kandidatuddannelse
  • En 3-årig ph.d.-uddannelse

Bacheloruddannelsen

En bacheloruddannelse tager som regel 3 år og er normeret til 180 ECTS.

Nogle sprogfag og teologi er forlænget med ½-1 år på grund af propædeutik. Propædeutik er et begynderkursus i sprog (fx græsk, latin eller russisk), som du kan tage sammen med bacheloruddannelsen, hvis du ikke har haft faget i gymnasiet, og faget er et specifikt adgangskrav til den uddannelse, du er optaget på.

På nogle bacheloruddannelser læser du et enkelt centralt fag, på andre skal du kombinere dit centrale fag med et tilvalg inden for eller uden for det centrale fags område. Du har forskellige muligheder for at kombinere, alt efter hvilket fag du læser. På KU kan du kombinere dit centrale fag med:

  • Et bachelortilvalg inden for eller uden for det centrale fags område
  • Første del af et 1½- eller 2-årigt gymnasierettet sidefag

Du vælger først hvordan og med hvilke fag, du ønsker at kombinere, når du er optaget på bacheloruddannelsen.

En bacheloruddannelse fører til den akademiske titel BA (Bachelor of Arts) eller BSc (Bachelor of Science) og giver adgang til en eller flere kandidatuddannelser.

Kandidatuddannelsen

Når du har afsluttet en bacheloruddannelse, har du mulighed for at fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse. Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS.

Nogle kandidatuddannelser ligger direkte i forlængelse af en bacheloruddannelse. Andre er udelukkende kandidatuddannelser, som du kan søge optagelse på, hvis du har en relevant bacheloruddannelse.

Den fagkombination, du har valgt på bacheloruddannelsen, kan have betydning for, hvilke kandidatuddannelser du kan søge om optagelse på.

Der er forskel på, hvordan de forskellige studier vælger at bygge deres kandidatuddannelse op. Nogle har både obligatoriske og valgfrie kurser, hvor andre giver dig mulighed for selv at sammensætte din uddannelse ud fra de interesser, du har i relation til den valgte uddannelse.

På samme måde som en bacheloruddannelse kan en kandidatuddannelse bestå af et centralt fag alene eller være kombineret med et tilvalg inden for eller uden for det centrale fags område.

Alle uddannelserne afslutter med et speciale, hvor du arbejder selvstændigt med en faglig problemstilling. Specialernes størrelse varierer mellem 30, 45 eller 60 ECTS, alt efter hvilken kandidatuddannelse de skrives på.

Har du valgt bacheloruddannelse med henblik på undervisningskompetence til gymnasiet, vil din kandidatuddannelse ligeledes være tilrettelagt med et centralt fag og et sidefag. Hovedvægten af undervisningen ligger på det centrale fag.

Du kan læse mere om, hvordan du får undervisningskompetence til gymnasiet i artiklen om pædagogikum.

En kandidatuddannelse fører til en akademisk titel. Titlerne er forskellige, alt efter hvilket fag du har læst. Den akademiske titel begynder altid med cand. (kandidat) og efterfølges af en forkortelse for det latinske navn på den enkelte uddannelse, fx cand.jur., cand.mag., cand.scient.bibl., cand.soc., cand.pharm, cand.agro eller cand.scient.

Ph.d.-uddannelsen

Hvis du gerne vil være forsker, kan du søge en 3-årig ph.d.-uddannelse, når du har afsluttet din kandidatuddannelse.

Du søger en ph.d.-uddannelse via opslag fra bl.a. universiteterne og forskningsrådene. Der er få pladser, og du søger på baggrund af dine videnskabelige kvalifikationer og en projektbeskrivelse.

Ved nogle fakulteter er der mulighed for at begynde på en ph.d.-uddannelse i tilknytning til en kandidatuddannelse. Det samlede uddannelsesforløb er af samme omfang og på samme niveau som de øvrige ph.d.-uddannelser.

Uddannelsen fører til den akademiske titel ph.d.

Efter- og videreuddannelse

Københavns Universitet udbyder også efter- og videreuddannelser efter reglerne om deltidsundervisning. Der udbydes diplomuddannelser, masteruddannelser og enkeltfagsundervisning.

Til deltidstidsuddannelser opkræves der deltagerbetaling.

Undervisningen kan variere mellem aften, -fjern eller weekendundervisning. Man skal opfylde de gældende adgangskrav.

Adresseoplysninger

Se under institutionens adresse hvilke uddannelser, der udbydes.

Inspiration

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.