enkeltfag på Aalborg Universitet
Artikel

Aalborg Universitet (AAU) - studiestruktur

Uddannelserne på AAU følger grundlæggende en 3 + 2 struktur. Det betyder, at du begynder på en 3-årig bacheloruddannelse og kan fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse.

Der findes uddannelser inden for følgende videnskabsområder: humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teknisk videnskab.

På Aalborg Universitet kan du tage følgende uddannelser:

  • En 3-årig bacheloruddannelse
  • En 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor)
  • En 2-årig kandidatuddannelse
  • En 3-årig ph.d.-uddannelse
Fold alle afsnit ud

Bacheloruddannelse

En bacheloruddannelse tager som regel 3 år og er normeret til 180 ECTS.

Strukturen for bacheloruddannelsen varierer, alt efter om der er tale om en teknisk, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig, sundhedsvidenskabelig eller humanistisk bacheloruddannelse.

På nogle bacheloruddannelser læser du et enkelt centralt fag, på andre skal du kombinere dit centrale fag med et tilvalg inden for eller uden for det centrale fags område. Du har forskellige muligheder for at kombinere, alt efter hvilket fag du læser. På AAU kan du kombinere dit centrale fag med:

  • Et bachelortilvalg inden for eller uden for det centrale fags område
  • Første del af et 1½- eller 2-årigt gymnasierettet sidefag

Du vælger først hvordan og med hvilke fag, du ønsker at kombinere, når du er optaget på bacheloruddannelsen.

De erhvervssproglige bacheloruddannelser (international virksomhedskommunikation) kombinerer ofte to fag. Det kan være to forskellige fremmedsprog eller et fremmedsprog kombineret med et andet emne. Du vælger også her som regel den kombination, du ønsker, når du søger om optagelse på uddannelsen.

Inden for det erhvervsøkonomiske område kan du læse en bred og almen erhvervsøkonomisk uddannelse (HA) eller en erhvervsøkonomisk uddannelse med en specialisering.

Bacheloruddannelserne fører generelt til den akademiske titel BA (Bachelor of Arts) eller BSc (Bachelor of Science).

En bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi kan også give den akademiske titel HA.

Bacheloruddannelserne giver adgang til en eller flere kandidatuddannelser.

Diplomingeniør

Uddannelsen til diplomingeniør tager 3½ år, hvoraf ½ år er praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Uddannelsen er normeret til 210 ECTS.

Man kan vælge mellem flere forskellige diplomingeniørretninger på Aalborg Universitet.

Diplomingeniøruddannelsen fører til titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelske betegnelse er Bachelor of Engineering.

Som diplomingeniør har du mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Kandidatuddannelse

Når du har afsluttet en bacheloruddannelse, kan du fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse. Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS.

Nogle kandidatuddannelser ligger direkte i forlængelse af en bacheloruddannelse. Andre er udelukkende kandidatuddannelser, som du kan søge optagelse på, hvis du har en relevant bacheloruddannelse.

Den fagkombination, du har valgt på bacheloruddannelsen, kan have betydning for, hvilke kandidatuddannelser du kan søge om optagelse på.

Der er forskel på, hvordan de forskellige studier vælger at bygge deres kandidatuddannelse op. Nogle har både obligatoriske og valgfrie kurser, hvor andre giver dig mulighed for selv at sammensætte din uddannelse ud fra de interesser, du har i relation til den valgte uddannelse.

På samme måde som en bacheloruddannelse kan en kandidatuddannelse bestå af et centralt fag alene eller være kombineret med et tilvalg inden for eller uden for det centrale fags område.

Alle uddannelserne afslutter med et speciale, hvor du arbejder selvstændigt med en faglig problemstilling. Specialernes størrelse varierer mellem 30, 45 eller 60 ECTS, alt efter hvilken kandidatuddannelse de skrives på.

Har du valgt bacheloruddannelse med henblik på undervisningskompetence til gymnasiet, vil din kandidatuddannelse være tilrettelagt med et centralt fag og et sidefag. Hovedvægten af undervisningen ligger på det centrale fag.

Du kan læse mere om, hvordan du får undervisningskompetence til gymnasiet i artiklen om pædagogikum.

En kandidatuddannelse fører til en akademisk titel. Titlerne er forskellige, alt efter hvilket fag du har læst. Den akademiske titel begynder altid med cand. (kandidat) og efterfølges af en forkortelse for det latinske navn på den enkelte uddannelse, fx cand.scient., cand.mag., cand.soc. eller cand.tech.

En erhvervssproglig kandidatuddannelse giver den akademiske titel cand.ling.merc.

En erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse giver den akademiske titel cand.merc. eller cand.soc.

En civilingeniøruddannelse giver den akademiske titel cand.polyt.

Ph.d.-uddannelse

Hvis du ønsker at blive forsker, kan du søge en 3-årig ph.d.-uddannelse, når du har afsluttet din kandidatuddannelse.

Du søger en ph.d.-uddannelse via opslag fra bl.a. universiteterne og forskningsrådene. Der er få pladser, og du søger på baggrund af dine videnskabelige kvalifikationer og en projektbeskrivelse.

Ved nogle fakulteter er der mulighed for at begynde på en ph.d.-uddannelse i tilknytning til en kandidatuddannelse. Det samlede uddannelsesforløb er af samme omfang og på samme niveau som de øvrige ph.d.-uddannelser.

Uddannelsen fører til den akademiske titel ph.d.

Efter- og videreuddannelse

Aalborg Universitet udbyder også efter- og videreuddannelser efter reglerne om deltidsundervisning. Der udbydes masteruddannelser, HD og enkeltfagsundervisning.

Til deltidstidsuddannelser opkræves der deltagerbetaling.

Undervisningen kan variere mellem aften, -fjern eller weekendundervisning. Man skal opfylde de gældende adgangskrav.

Adresse og udbud

Under institutionens adresse kan du se, hvilke uddannelser der udbydes.