gymnasiale uddannelser

Om gymnasiale uddannelser

Læs om særlige regler for fagenes sammensætning på hhx og stx og se en samlet oversigt over de gymnasiale fag.