Referencepanel
Artikel

Kvalifikationsniveau for ungdomsuddannelser

Alle uddannelser i Danmark er placeret på forskellige kvalifikationsniveauer angivet ved et tal fra 1 til 8. Niveauerne gør det muligt at sammenligne uddannelser i hele EU.

Eksempelvis er grundskolen niveau 1 og 2, og ungdomsuddannelserne niveauerne 3, 4 og 5. Det betyder, at du kan bygge videre på de kvalifikationer, du opnår på en uddannelse, i en anden uddannelse.

Niveauerne gør det lettere at finde veje gennem uddannelsessystemet og sammenligne uddannelser - også med uddannelser i andre EU-lande

Hvad er et kvalifikationsniveau

På alle uddannelser lærer man noget forskelligt. Mere uddannelse giver mere viden og større kunnen.

I grundskolen har du lært en masse, som du kan bygge videre på ved at tage en uddannelse på et højere niveau.

Niveauerne gør det også muligt at sammenligne danske uddannelser med uddannelser i andre lande.

Den danske kvalifikationsramme

Niveauerne indgår i den danske kvalifikationsramme for livslang læring, som er en samlet, systematisk oversigt over offentligt godkendte grader og uddannelsesbeviser, man kan tage i det danske uddannelsessystem.

Graderne og uddannelsesbeviserne er indplaceret på de 8 niveauer ud fra den viden, de færdigheder og de kompetencer, som uddannelserne giver.

Eksempler på grader er erhvervsakademigraden, diplomgraden og kandidatgraden. Grader indplaceres på niveau 5-8.

Uddannelsesbeviser opnås i resten af uddannelsessystemet og kan for eksempel være hhx, befaren skibsassistent eller tømrer. Uddannelsesbeviser indplaceres på niveau 1-5.

Tilsvarende kvalifikationsrammer findes i andre EU-lande. På den måde er det lettere at forstå, sammenligne og få anerkendelse for kvalifikationer på tværs af lande i Europa.

Det, du kan og ved

Et kvalifikationsniveau består af tre dele:

  • Din viden og dine erfaringer, både det du har læst og lært og det du selv har forstået
  • Dine færdigheder, alt det du kan gøre og udføre med hænderne og kroppen
  • Dine kompetencer - den måde du anvender din viden og dine færdigheder på.
kompetencecirklen
Cirklen viser den måde du bliver dygtigere på, nemlig hvordan viden, færdigheder og kompetencer spiller sammen.

Det, du ved (din teori, din forståelse, din erfaring, din uddannelse), kombineret med dine færdigheder (praktik) sætter dig i stand til at handle.

Det, du magter, er summen af din viden og din kunnen.

Faglig viden (uddannelse) kombineret med faglig kunnen giver faglige kompetencer. Den måde, du bruger dem på, viser hvor dygtig du er.

Når du gør noget, får du erfaring, der øger din viden og din kunnen. Når du uddanner dig, ved du mere og kan mere. Så kan du gøre endnu mere. Du bliver dygtigere.

Uddannelse hele livet

På alle uddannelser, uanset niveau, får du en masse viden og en masse færdigheder. Viden er nødvendig for at kunne udføre et job og for at kunne lære endnu mere. Færdigheder er alt det du kan gøre med din viden.

Kombinationen af din viden og dine færdigheder sætter dig i stand til at handle og gøre nogle af de ting, du har lyst til eller som forventes af dig. Derfor er det vigtigt at uddanne sig gennem hele livet.

Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser

Når du afslutter grundskolen med 9. klasse, kan du tage folkeskolens afgangsprøve (FSA) som bevis på din viden og kunnen. 9. klasse er niveau 1 i det danske uddannelsessystem.

Efter grundskolen kan du vælge en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelserne ligger på niveau 2, 3, 4 og 5 afhængig af varigheden.

Med afsluttet grundskole kan du vælge mellem:

En erhvervsuddannelse varer normalt mellem 1 og 5 år.

En uddannelse på et alment gymnasium, et teknisk gymnasium eller et handelsgymnasium varer typisk 3 år.

Kvalifikationsrammen omfatter ikke private uddannelser og ej heller en række kommunale og statsligt regulerede uddannelser, der ikke er en del af det formelle danske uddannelsessystem, som ikke er godkendt og kvalitetssikret i henhold til love og bekendtgørelser.

Få mere at vide

Se en beskrivelse af indholdet i de enkelte kvalifikationsniveauer.

Se mere om Kvalifikationsrammen for Livslang Læring på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.