Andre ungdomsuddannelser

Kombineret ungdomsuddannelse

Måske vil du gerne have en uddannelse, men du er ikke parat til at starte på en erhvervsskole eller et gymnasium.

Fakta

Navn:
Kombineret ungdomsuddannelse
Andre betegnelser:
KUU; Erhvervsassistent
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Maks. 2 år
Adgangskrav:
9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdomsuddannelse
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Sammen med din UU-vejleder kan du undersøge, om den kombinerede ungdomsuddannelse er en mulighed.

Med kombineret ungdomsuddannelse bliver du erhvervsassistent, og uddannelsen giver dig grundlag for at søge job. Samtidig får du forudsætninger for at søge ind på en anden ungdomsuddannelse.

Bemærk: Kombineret ungdomsuddannelse erstattes fra august 2019 af Forberedende Grunduddannelse, FGU. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse skete sidste gang i januar 2019.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kombineret ungdomsuddannelse henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Du får en kort uddannelse, der gør dig klar til at tage arbejde. Afhængigt af hvor du bor, kan du følge uddannelsen inden for bestemte erhvervstemaer. 

Erhvervstemaer kan være:

 • Byg og bolig
 • Børn, unge og ældre
 • Handel og kundeservice
 • Innovation og produktudvikling
 • Jordbrug, skovbrug og fiskeri
 • Kommunikation og medier
 • Mad og sundhed
 • Miljø og genbrug
 • Motor og mekanik
 • Service og transport
 • Turisme, kultur og fritid

Skolerne kan også udbyde andre erhvervstemaer.

Kombineret ungdomsuddannelse styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads eller tage videre uddannelse.

Gennemfører du uddannelsen, får du bevis for, at du erhvervsassistent inden for det erhvervstema, du har valgt, og du kan søge job inden for det pågældende erhverv.

Uddannelsen giver dig også forudsætninger for at fortsætte på en anden ungdomsuddannelse. Typisk kan du fortsætte på en erhvervsuddannelse inden for det område, du har arbejdet med i dit erhvervstema.

Uddannelsens opbygning

Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed.

Start og varighed

Starter du efter 9. eller 10. klasse, begynder du som hovedregel på uddannelsens 1. del.

Starter du ikke lige efter skolen, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del.

Du afslutter uddannelsen efter 3. eller 4. del. Samlet kan din uddannelse altså vare mellem et halvt og to år.

Sammensætning

Kombineret ungdomsuddannelse kan sammensættes ret forskelligt, afhængigt af hvor du bor, og hvilket erhverv du interesserer dig for. Der er dog nogle fællestræk.

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang og erhvervstræning på en arbejdsplads. Nogle fag er obligatoriske, men de kan tilrettelægges forskelligt afhængigt af det erhvervstema, du vælger. Du deltager i erhvervstræning i alle uddannelsens fire dele, men længden af perioderne med erhvervstræning kan variere.

Dit forløb gør dig mere og mere afklaret på, hvilke erhverv og hvilke jobfunktioner du finder interessante. På 1. del har du mulighed for at afprøve forskellige erhvervstemaer. I slutningen af 2. del lægger du dig fast på den beskæftigelsesprofil, som du afslutter uddannelsen med efter 3. eller 4. del.

Fag

Alle elever på kombineret ungdomsuddannelse deltager i tre obligatoriske fag:

 • Arbejdspladslære
 • Samarbejdslære
 • Erhvervslære

Fagene introducerer dig til emner som kommunikation, samarbejde, normer og kulturer, ansvar og roller på en arbejdsplads. De skal bl.a. forberede dig på erhvervstræningen og give dig grundlag for at vælge beskæftigelsesprofil inden for dit tema.

Desuden følger du forskellige fag, der både giver dig flere faglige forudsætninger for at arbejde inden for det område, der interesserer dig, og kompetencer til at deltage i videre uddannelse. Det indebærer fx, at du tager certifikatkurser inden for dit erhverv og består et eller flere fag på minimum D-niveau.

Afslutter du uddannelsen efter 3. del, skal du minimum bestå ét fag på D-niveau.

Afslutter du uddannelsen efter 4. del, skal du minimum bestå to fag på D-niveau. Det ene fag skal være dansk.

Erhvervstræning

Erhvervstræningen finder sted i en virksomhed, organisation eller forening i nærheden af din skole.

Forløbet giver dig indblik i dagligdagen på en arbejdsplads, og det klæder dig på til at vælge den beskæftigelse, du vil have i fremtiden.

Hver af uddannelsens dele indeholder erhvervstræning. Erhvervstræningen varer:

 • 1. del: Højst 8 uger
 • 2. del: 2 - 8 uger
 • 3. del: 3 - 8 uger
 • 4. del: 5 - 8 uger

I løbet af uddannelsen kan du dog højst være i erhvervstræning i otte uger på samme virksomhed.

Kontaktperson og forløbsplan

Når du starter på kombineret ungdomsuddannelse, får du en kontaktperson på skolen. Sammen udarbejder I en plan for dit uddannelsesforløb. Din UU-vejleder deltager i planlægningen og sørger for, at forløbet stemmer overens med din uddannelsesplan.

I løbet af de første 14 dage vil skolen vurdere de kompetencer, du starter med. Det kan være dem, du har med fra skolen, men også kompetencer, du har opnået gennem forskelligt arbejde.

Din forløbsplan beskriver målet med din uddannelse, hvordan den forventes at forløbe, og hvor længe den skal vare.

Af forløbsplanen vil det blandt andet fremgå, hvilket erhvervstema du har valgt, hvilke fag du forventer at afslutte på D-niveau, hvor undervisningen vil foregå, og hvilken erhvervstræning du deltager i. Hvis du skal deltage i specialundervisning eller lignende, vil det også stå i din forløbsplan.

I løbet af uddannelsen deltager du i vejledningsforløb, hvor du sammen med din kontaktperson har mulighed for at justere din forløbsplan. Kontaktpersonen tager kontakt til UU-vejlederen, hvis der bliver behov for at justere din uddannelsesplan.

Undervisning

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.

Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.

Prøve og uddannelsesbevis

Under uddannelsen samler du materiale i en arbejdsmappe – eller portfolio, der dokumenterer de kompetencer, du har opnået på uddannelsen. Mappen kan fx indeholde arbejdspapirer, produkter, fotografier og videooptagelser.

Tager du beviser og certifikater som en del af uddannelsen, indgår de også.

Du præsenterer et udvalg af mappen til den afsluttende mundtlige prøve, der bedømmes med bestået eller ikke bestået.

Skolen udsteder et uddannelsesbevis, hvor det fremgår, at du er erhvervsassistent inden for det erhvervstema, du har valgt.

Uddannelsessteder

Kombineret ungdomsuddannelse udbydes af flere skoler og institutioner i et samarbejde. Samarbejdet afhænger af, hvilke skoler der ligger i dit nærområde, men det kan være:

 • Erhvervsskoler
 • VUC’er
 • AMU-centre
 • Søfarts- og fiskeriskoler
 • Produktionsskoler
 • Efterskoler
 • Husholdnings- og håndarbejdsskoler
 • Folkehøjskoler
 • Daghøjskoler
 • Kommunale ungdomsskoler

En af skolerne i samarbejdet er tovholder på uddannelsen og har det overordnede ansvar for at tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

Kombineret ungdomsuddannelse udbydes i 20 geografiske områder.

Nordjylland

 

Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Morsø og Thisted

 

Mariager Fjord, Rebild, Vesthimmerland og Ålborg

Midtjylland

 

Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Viborg

 

Favrskov, Norddjurs, Randers og Syddjurs

 

Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Silkeborg

 

Samsø og Århus

 

Hedensted, Horsens, Odder og Skanderborg

Sønderjylland

 

Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen

 

Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle

 

Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa

Fyn

 

Assens, Kerteminde, Nordfyn, Nyborg og Odense

 

Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø

Sjælland

 

Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø

 

Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg

 

Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns

Hovedstadsområdet

 

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk

 

Gladsaxe, Gentofte, Herlev og Lyngby-Taarbæk

 

Fredensborg, Helsingør og Hørsholm

 

Allerød, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Rudersdal

 

Bornholm, Dragør, Frederiksberg, København og Tårnby

Optagelse og adgang

Før du begynder på kombineret ungdomsuddannelse, skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.

For at søge ind på kombineret ungdomsuddannelse skal du i øvrigt:

 • være under 25 år
 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
 • være motiveret for at tage en uddannelse

Du må ikke have en anden ungdomsuddannelse i forvejen, dvs. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Der er et begrænset antal pladser på den kombinerede ungdomsuddannelse, så du er ikke garanteret en plads.

Fra august 2019 bliver KUU til FGU

Kombineret ungdomsuddannelse erstattes fra august 2019 af Forberedende Grunduddannelse, FGU. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse skete sidste gang i januar 2019.

Økonomi

Det er gratis at deltage i kombineret ungdomsuddannelse.

Er du over 18 år, kan du søge SU.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med kombineret ungdomsuddannelse kan du søge job som erhvervsassistent.

Uddannelsen giver også adgang til at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse. Opfylder du adgangskravene, kan du blive optaget på linje med andre elever.

Du skal være opmærksom på, at de fag, du følger, og de niveauer, du opnår på kombineret ungdomsuddannelse, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du efterfølgende kan optages på.

Tal med din kontaktperson og din UU-vejleder om mulighederne.

Få mere at vide

Se oversigten over vejledning til unge under 25 i Vejledning gennem Den kommunale ungeindsats (KUI).

Læs om kombineret ungdomsuddannelse på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information