misbrugskonsulent uddannelsen
Andre uddannelser

Misbrugskonsulent

Hvis du ønsker at arbejde med mennesker med afhængighedsproblemer, kan du tage den private uddannelse Danish Addiction Counselor (DAC-uddannelsen).

Fakta

Navn:
Misbrugskonsulent
Andre betegnelser:
DAC-uddannelsen
Type:
Privat uddannelse
Varighed:
18 måneder
Adgangskrav:
Kundskaber i dansk på hf-niveau eller folkeskolens afgangseksamen plus relevant erhvervs- og/eller uddannelseserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for SU

Undervisningen på DAC-uddannelsen er helhedsorienteret og bygger på en bred vifte af behandlingsformer. En del af uddannelsen består af praktikophold.

Med uddannelsen kan du søge job som misbrugskonsulent eller forebyggelsesmedarbejder inden for både private og offentlige institutioner og virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) gør dig i stand til at rådgive og behandle afhængige og pårørende til afhængige. 

Uddannelsen varer i alt 1½ år. Der er indlagt to praktikperioder på henholdsvis 6 og 12 uger.

Områder

På uddannelsen undervises du i følgende områder:

  • Afhængighed
  • Behandling - filosofi og metode
  • Kommunikation og formidling

Der er også undervisning i emner inden for medicin, psykiatri, psykologi, lovgivning, studieteknik m.m.

Praktik

Praktikken består af en kortere observationspraksis og en længere træningspraksis, begge under supervision af en vejleder.

Som studerende skal du selv skaffe dig en praktikplads på en relevant institution, hvor der arbejdes med afhængige og misbrugere.

DAC-uddannelsen skal godkende praktikstedet og kan eventuelt hjælpe i praktiksøgningsprocessen.

Undervisningsform

Undervisningen omfatter forelæsninger og gruppedrøftelser og foregår på dansk. Faglitteraturen er hovedsageligt på dansk; en mindre del er på engelsk.

En del af uddannelsen foregår som praktik på forskellige behandlingscentre eller i offentlige institutioner.

Som studerende skal du blandt andet lave undersøgelser, holde foredrag, udarbejde skriftlige opgaver og øve journalskrivning. Der er mødepligt.

Titel

Efter endt uddannelse har du ret til at anvende betegnelsen Dansk Addiction Counselor (DAC).

Eksamen

Uddannelsen omfatter en række kortere, skriftlige opgaver samt to projektopgaver.

Du afslutter uddannelsen med en individuel, mundtlig eksamen, hvor du med udgangspunkt i et eksamensprojekt viser din viden om en given problematik inden for afhængighed og misbrug.

Optagelse og adgang

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have følgende:

  • Danskkundskaber på hf-niveau eller folkeskolens afgangseksamen suppleret med relevant erhvervserfaring og/eller uddannelse
  • Minimum to års afholdenhed for afhængige
  • Indsigt i afhængighedsproblematikker og/eller pædagogisk erhvervserfaring

Der kræves desuden stabile og afklarede forhold i forhold til livssituation og eventuel afhængighed/medafhængighed.

Ansøgning

Du ansøger på skema, som du kan finde på uddannelsesstedets hjemmeside

Ansøgningsfrist er normalt 1. marts, men kan evt. forlænges.

Egnede ansøgere indkaldes til samtale, og man får svar om optagelse eller afslag i april.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder omkring 1. september.

Økonomi

Uddannelsen koster 130.200 kr. (2020). Praktiktiden er ulønnet.

Du kan søge SU og supplerende stipendium til delvis dækning af undervisningsafgiften.

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen kan du arbejde som misbrugskonsulent, forebyggelseskonsulent og alkoholpolitisk konsulent inden for både offentlig og privat virksomhed.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedets hjemmeside.

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information