misbrugskonsulent uddannelsen
Andre uddannelser

Misbrugskonsulent

Hvis du ønsker at arbejde med mennesker med afhængighedsproblemer, kan du tage uddannelsen Danish Addiction Counselor (DAC-uddannelsen), der er en privat uddannelse.

Fakta

Navn:
Misbrugskonsulent
Type:
Privat uddannelse
Varighed:
18 måneder
Adgangskrav:
Kundskaber i dansk og engelsk på hf-niveau eller folkeskolens afgangsprøve plus relevant erhvervs- og/eller uddannelseserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for SU

Undervisningen på DAC-uddannelsen er helhedsorienteret og bygger på en bred vifte af behandlingsformer. En del af uddannelsen består af praktikophold.

Med uddannelsen kan du søge job som misbrugskonsulent eller forebyggelsesmedarbejder inden for både private og offentlige institutioner og virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til Danish Addiction Counselor varer i alt 1½ år. Der er indlagt to praktikperioder på henholdsvis 6 og 12 uger.

På uddannelsen undervises du i følgende områder:

  • Afhængighed
  • Behandling - filosofi og metode
  • Kommunikation og formidling

Der er også undervisning i emner inden for medicin, psykiatri, psykologi, lovgivning, studieteknik m.m.

Undervisningen omfatter forelæsninger og gruppedrøftelser og foregår på dansk. Faglitteraturen er hovedsageligt på dansk; en mindre del er på engelsk.

Som studerende skal du blandt andet lave undersøgelser, holde foredrag, udarbejde skriftlige opgaver og øve journalskrivning. Der er mødepligt.

Praktikken består af dels en kortere observationspraksis dels en længere træningspraksis, begge under supervision af en vejleder. Som studerende skal du selv skaffe dig en praktikplads på en relevant institution, hvor der arbejdes med afhængige og misbrugere. DAC-uddannelsen skal godkende praktikstedet og kan eventuelt hjælpe i praktiksøgningsprocessen.

Efter endt uddannelse har du ret til at anvende betegnelsen Dansk Addiction Counselor/DAC.

Uddannelsen foregår i København. En del af uddannelsen foregår som praktik på forskellige behandlingscentre eller i offentlige institutioner.

Eksamen

Uddannelsen omfatter en række kortere, skriftlige opgaver samt to projektopgaver. Du afslutter uddannelsen med en individuel, mundtlig eksamen, hvor du med udgangspunkt i et eksamensprojekt viser din viden om en given problematik inden for afhængighed og misbrug.

Optagelse og adgang

Uddannelsen er principielt åben for enhver, der kan dokumentere indsigt i problemerne omkring afhængighed og/eller har pædagogisk erhvervserfaring.

Du skal have dansk- og engelskkundskaber på hf-niveau eller folkeskolens afgangsprøve suppleret med relevant erhvervs- og/eller uddannelseserfaring.

Der kræves stabile og afklarede følelsesmæssige og personlige forhold. Har du selv har været afhængig, skal du i mindst 2 år have været ædru eller stoffri.

Ansøgningsskema kan du finde på uddannelsesstedets hjemmeside.

Ansøgningsfrist er normalt 1. marts, men kan evt. forlænges. Egnede ansøgere indkaldes til samtale, og man får svar om optagelse eller afslag i april.

Uddannelsen begynder omkring 1. september.

Økonomi

Uddannelsen koster 125.400 kr. (2018). Praktiktiden er ulønnet. Du kan søge SU og supplerende stipendium til delvis dækning af undervisningsafgiften.

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen kan du arbejde som misbrugskonsulent, forebyggelseskonsulent og alkoholpolitisk konsulent inden for både offentlig og privat virksomhed.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedets hjemmeside.

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information