misbrugskonsulent uddannelsen
Andre uddannelser

Misbrugskonsulent

Ønsker du at arbejde med mennesker med afhængighedsproblemer, kan du tage den private uddannelse Danish Addiction Counselor (DAC-uddannelsen).

Fakta

Navn:
Misbrugskonsulent
Andre betegnelser:
DAC-uddannelsen
Type:
Privat uddannelse
Varighed:
18 måneder
Adgangskrav:
Kundskaber i dansk på hf-niveau eller folkeskolens afgangseksamen plus relevant erhvervs- og/eller uddannelseserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for SU

Undervisningen på DAC-uddannelsen er helhedsorienteret og bygger på en bred vifte af behandlingsformer. En del af uddannelsen består af praktikophold.

Med uddannelsen kan du søge job som misbrugskonsulent eller forebyggelsesmedarbejder. Det kan være inden for både private og offentlige institutioner og virksomheder.

Uddannelsen er privat med deltagerbetaling og mulighed for SU.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) gør dig i stand til at rådgive og behandle afhængige og pårørende til afhængige. 

Uddannelsen varer i alt halvandet år. Der er indlagt to praktikperioder på henholdsvis seks og 12 uger.

Områder

På uddannelsen undervises du i følgende områder:

  • Afhængighed
  • Behandling - filosofi og metode
  • Kommunikation og formidling

Der er også undervisning i emner inden for medicin, psykiatri, psykologi, lovgivning, studieteknik m.m.

Titel

Efter endt uddannelse har du ret til at anvende betegnelsen Dansk Addiction Counselor (DAC).

Undervisning

Undervisningen omfatter forelæsninger og gruppedrøftelser og foregår på dansk. 

En del af uddannelsen foregår som praktik på forskellige behandlingscentre eller i offentlige institutioner.

Som studerende skal du blandt andet lave undersøgelser, holde foredrag, udarbejde skriftlige opgaver og øve journalskrivning. Der er mødepligt.

Sprog

Faglitteraturen er hovedsageligt på dansk; en mindre del er på engelsk.

Praktik

Praktikken består af en kortere observationspraksis og en længere træningspraksis, begge under supervision af en vejleder.

Som studerende skal du selv skaffe dig en praktikplads på en relevant institution, hvor der arbejdes med afhængige og misbrugere.

DAC-uddannelsen skal godkende praktikstedet og kan eventuelt hjælpe i praktiksøgningsprocessen.

Eksamen

Uddannelsen omfatter en række kortere, skriftlige opgaver samt to projektopgaver.

Du afslutter uddannelsen med en individuel, mundtlig eksamen. Her skal du med udgangspunkt i et eksamensprojekt vise din viden om en given problematik inden for afhængighed og misbrug.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

  • Danskkundskaber på hf-niveau eller folkeskolens afgangseksamen suppleret med relevant erhvervserfaring og/eller uddannelse
  • Minimum to års afholdenhed for afhængige
  • Indsigt i afhængighedsproblematikker og/eller pædagogisk erhvervserfaring

Der kræves desuden stabile og afklarede forhold i forhold til livssituation og eventuel afhængighed/medafhængighed.

Optagelse

Du ansøger ved at udfylde et ansøgningsskema. 

Ansøgningsfrist er normalt 1. marts, men kan evt. forlænges. 

Egnede ansøgere indkaldes til samtale og får svar om optagelse eller afslag i april.

Læs mere på uddannelsesstedet hjemmeside:

Procedure for optagelse (dac-uddannelsen.dk)

Studiestart

Uddannelsen begynder omkring 1. september.

Uddannelsessteder

Du kan tage uddannelsen Danish Addiction Counselor (DAC) i København.

Læs mere på uddannelsesstedet hjemmeside:

Om uddannelsen (dac-uddannelsen.dk)

Økonomi

Uddannelsen koster 130.200 kr. (2022). Praktiktiden er ulønnet.

Uddannelsen er SU-godkendt. Det betyder, at du kan søge SU under skoleopholdet, herunder hjælp til dækning af undervisningsafgiften. 

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen kan du arbejde som misbrugskonsulent, forebyggelseskonsulent og alkoholpolitisk konsulent inden for både offentlig og privat virksomhed.

Love og regler

Misbrugskonsulent er en af de få private uddannelser, der er godkendt til SU.

Du kan læse mere på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hjemmeside: 

Godkendte private uddannelser (su.dk)

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information