Akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen

Uddannelsen giver dig kreative teknikker, som du kan anvende målrettet i dit arbejde med at udvikle løsninger inden for design og kommunikation.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse/relevant EUD eller GVU + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 63 - 69.000 kr. pr. modul. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at løse alle opgaver i den kreative proces, fra ide til produkt. Du løser kommunikationsopgaver til både skærm og papir og tilegner dig terminologi og metoder til at argumentere for dine forslag.

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med kreative processer og produkter i medie- og kommunikationsbranchen.

Bemærk: Uddannelsen er under nedlukning og udbydes kun til og med foråret 2022.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen udstyrer dig med basale redskaber til at arbejde med visuel formidling på tværs af produkter og medier.

Du lærer fx at vælge typografi, farver, komposition, billeder, bevægelse og format til forskellige produkter. Og du lærer at se dine konkrete løsninger i lyset af begreber som funktion, æstetik, teknik og økonomi.

Desuden kan du specialisere dig yderligere inden for områder som illustration, typografi, fotografi, motion graphic design, art direction, reklamestrategier og design til specifikke medier.

Kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen er en videregående voksenuddannelse inden for Medier og kommunikation.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler og et antal valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af: 

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen erstatter en række af de fag, der tidligere blev udbudt under betegnelserne Mediefag og Medielinjen.

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kan tilbyde indledende kurser i softwareprogrammer, der forbedrer grundlaget for at gennemføre de enkelte moduler. Kontakt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Den kreative proces
 • Kommunikationsdesign
 • Layout

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Art direction (5 ECTS)
 • Design af mobile apps og websites (10 ECTS)
 • Fotografi (5 ECTS)
 • Illustration (10 ECTS)
 • Motion graphic design (5 ECTS)
 • Pitch og præsentationsteknik (5 ECTS)
 • Procesfacilitering af det kreative team  (10 ECTS)
 • Reklamestrategier (5 ECTS)
 • Typografi (10 ECTS)

Du skal følge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS, heraf mindst 5 ECTS inden for og højst 15 ECTS uden for uddannelsens faglige område. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Du kan fx have en erhvervsuddannelse inden for medieproduktion eller handel.

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

På de enkelte moduler kan det være et krav, at du har erfaring med bestemte softwareprogrammer.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Bemærk: Uddannelsen er under nedlukning og udbydes kun til og med foråret 2022. Hvis du ønsker at færdiggøre uddannelsen, skal du senest tilmelde dig afgangsprojektet den 1. december 2021.

Se Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 63 - 69.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde som AD-assistent, marketingmedarbejder, grafiker, webdesigner, layouter eller dtp'er i en virksomheds designafdeling.

Du kan fx søge ansættelse i mediehuse, forlag, reklame-, design- og kommunikationsbureauer, tegnestuer, trykkerier, produktions- og broadcastingselskaber. Du vil også kunne arbejde som freelancer eller i en virksomheds inhouse kommunikations- og marketingafdelinger.

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx diplomuddannelse i designledelse og diplomuddannelserne inden for det medie- og kommunikationsfaglige område.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.