job og arbejdsmarkedet i Danmark

Undervisning i grundskoler

Undervisning i grundskolen omfatter jobbet for lærere i folkeskolen og andre grundskoler for børn.

Grundskolen omfatter den del af skolesystemet, der varetager undervisningen af børn i den skolesøgende alder.

Det gælder først og fremmest den almindelige folkeskole, der bygger på en ni-årig almen grundskole. Hertil hører også private skoler, der giver undervisning parallelt med folkeskolens undervisning, fx friskoler og private grundskoler. Desuden også børnehaveklasser og 10./11. skoleår.

Jobbene i grundskolen hører til undervisningssektoren.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.