job og arbejdsmarkedet i Danmark

Forsikring

Arbejde med forsikring handler om at sælge, vurdere og lave økonomiske og matematiske beregninger.

Forsikring er tæt forbundet med bank- og finansvirksomhed. Aktuarer beregner risikoen for uheld eller skader i forbindelse med menneskers aktiviteter, fx køb af hus, kørsel i bil, arbejde, rejser mv.

Assurandører og forsikringsmæglere sælger forsikringer til kunderne, mens funktionærer laver det administrative arbejde.

Pension er et andet finansielt produkt tæt forbundet med forsikring. Derfor arbejdes der i stigende grad med forsikring både i brancherne forsikring og pension og i banker og finansvirksomheder.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.