job og arbejdsmarkedet i Danmark

Grafisk teknisk arbejde

Job inden for moderne trykkeriarbejde benytter i udpræget grad digitale teknikker til design og produktion.

Inden for den grafiske industri arbejder grafikere og grafiske teknikere med produktion af print og anden mangfoldiggørelse. 

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.