Artikel

Lærere og vejledere

Introduktion og materialer til lærere og vejledere i udskolingen.

På ug.dk finder du temaet Introduktion til ungdomsuddannelser, som du kan henvise dine elever og deres forældre til.

Temaet henvender sig til elever i udskolingen og deres forældre. Pga. COVID-19 er mange fysiske besøg på ungdomsuddannelserne aflyst. Derfor tilbyder temaet på ug.dk unge og deres forældre at få indblik i de forskellige ungdomsuddannelser gennem videoer og artikler. 

Indholdet kan også bruges af dig som lærer eller vejleder til at understøtte de mange introduktionsarrangementer, der finder sted på ungdomsuddannelserne.

Temaet indeholder en liste over Åbent Hus-arrangementer på erhvervsskoler og gymnasier for elever i udskolingen og deres forældre, som mange steder foregår digitalt pga COVID-19. Listen bliver løbende opdateret, men tjek også skolernes egne hjemmesider.

Forløb til lærere og vejledere

På emu.dk kan du som grundskolelærer og vejleder få inspiration til at gennemføre digitale aktiviteter og undervisning, der kan introducere udskolingselever for ungdomsuddannelserne.

En af forudsætningerne for at kunne træffe et kvalificeret uddannelsesvalg er at have kendskab til de forskellige uddannelsesmuligheder efter grundskolen. COVID-19 har ændret unges muligheder for at få kendskab til ungdomsuddannelserne, bl.a. gennem aflysning af brobygning og fysiske besøg på ungdomsuddannelserne. Derfor kan du som grundskolelærer og underviser på ungdomsuddannelser finde inspiration til at gennemføre introduktion til ungdomsuddannelserne digitalt.