Artikel

Fortællingen om egne valg og karriere

Din fortælling om valgene på din egen karrierevej kan give anledning til at tale mere med dit barn om at vælge uddannelse og job.

Fortællingen kan have betydning for den unges egne valg.

Dit barn vil sikkert stille dig spørgsmål om, hvordan du kom frem til dit endelige valg af karriere og bruge dine svar som inspiration til sin egen fremtidsplanlægning. Det er oplagt at komme ind på den unges interesser og evner i en sådan samtale, og dette kan medvirke til, at dit barn får større selvindsigt.

Din fortælling kan være en øjenåbner

Forudsætningen for at kunne vælge uddannelse er, at man har viden om både mulighederne og om sig selv. For at kunne sortere meningsfyldt i alle informationerne om uddannelse og job skal den unge have en veludviklet selvopfattelse. Derfor kan sådanne samtaler med fordel tage udgangspunkt i den unges helt basale spørgsmål: 'Hvad er jeg god til?'

Din fortælling om dit job er også en øjenvidneberetning, der giver dit barn konkret indblik i en del af arbejdsmarkedet. Dine erfaringer kan således bidrage til den unges erkendelse af, om jobbet vil være interessant eller ej.

Din fortælling om din karrierevej kan medvirke til, at den unge får øjnene op for, at der kan være flere alternative veje til fremtidsmålet. Især hvis du også beskriver, hvad du har været i tvivl om undervejs, og hvad du har gjort for at komme videre.

Familie, venner og naboer

Andre familiemedlemmer, venner og naboers fortællinger om deres job kan på samme måde bidrage til yderligere indblik og afklaring for den unge. Det kan desuden være med til at vise den unge de typiske dilemmaer i karriereplanlægningen. Fornemmelsen af ikke at stå helt alene med sine spørgsmål på vejen til valg af uddannelse er vigtig. Den kan påvirke den unges deltagelse i egen karriereplanlægning positivt.

Lav en liste

Du kan støtte dit barn i indsamlingen af andres erfaringer ved at lave en liste over jeres familie og venner og deres jobfunktioner.

Listen kan bruges som et katalog over levende inspirationskilder, som det vil være nemt for den unge at kontakte. Måske vil der være mulighed for at komme i praktik eller på besøg på en arbejdsplads på den måde.