Fakta om eud-reformen

På Undervisningsministeriets reform-site om erhvervsuddannelserne er samlet en række vigtige informationer om eud-reformen.

Få overblik over uddannelserne, herunder eud, eux, euv og den kombinerede ungdomsuddannelse, og følg milepæle i reformarbejdet.

Hjemmesiden giver også en samlet præsentation af ændringer på vejledningsområdet lige som der er mulighed for at stille spørgsmål.

Kilde: Undervisningsministeriet, 3. november 2014, Reformhjemmeside for eud