Voksne som målgruppe for universiteternes efter- og videreuddannelse : En spørgeskemaundersøgelse om voksnes holdninger, forventninger og krav til efter- og videreuddannelse

Annette Lorentsen

Institut for Læring, Aalborg Universitet

Aalborg, 2004

94 sider

Forskningsrapport nr. 5

Den voksne målgruppe i efter- og videreuddannelsessammenhæng, som behandles i denne rapport, er en relativ ny målgruppe for mange universitetsmiljøer. Voksne stiller særlige krav og har særlige forudsætninger og betingelser for at tage uddannelse parallelt med arbejde og familie. Rapporten formidler resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse gennemført i foråret 2004 blandt en stor gruppe voksne, der alle må betegnes som potentielle deltagere i universiteternes efter- og videreuddannelsestilbud.

Læs hele rapporten Voksne som målgruppe for universiteternes efter- og videreuddannelse