Vidensopsamling - Eksisterende viden om ledige unge under 30 år

Mia Saskia Olesen og Kate Bach

Arbejdsmarkedsstyrelsen

København, 2011

53 sider

Rapporten er en vidensopsamling af eksisterende viden om gruppen af unge ledige under 30 år fra forskningsprojekter, undersøgelser, rapporter, publikationer mv.

Vidensopsamling omfatter 48 publikationer. For hver publikation er der udarbejdet et kort resume over konklusioner og anbefalinger. Resumeerne er samlet i en bilagsrapport.

I rapporten beskrives ni delgrupper af unge, som det er særligt vigtigt at have fokus på i en fremtidig effektiv ungeindsats

Endvidere giver rapporten et overblik over, i hvilken politisk kontekst de forskellige publikationer er udarbejdet, og om den enkelte publikation berører problemstillinger vedrørende de unges køn og/eller etnicitet.

Læs hele Vidensopsamlingen og bilagsrapporten på www.bmunge.dk.