Veje og omveje i gymnasiet - En forløbsundersøgelse af elevers vandringer gennem de gymnasiale ungdomsuddannelser

Gymnasieskolernes Rektorforening

København, 2011

38 sider

Rapporten formidler resultaterne af en undersøgelse af frafald og omvalg på de fire gymnasiale ungdomsuddannelser i Danmark.

Undersøgelsen kortlægger frafalds- og omvalgsmønstre, omfanget af frafald og omvalg samt identificerer årsager til uddannelsesafbrud.

Resultaterne viser blandt andet, at stx-elever generelt klarer sig markant bedre end eleverne fra nogen andre ungdomsuddannelser. Selv når stx-elever falder fra, klarer de sig bedre.

Endvidere konkluderer den, at det er det stof, eleverne, der går ind ad døren i 1.g, er gjort af, som har langt den største indflydelse på, om de falder fra eller ej.

Læs hele rapporten Veje og omveje i gymnasiet - En forløbsundersøgelse af elevers vandringer gennem de gymnasiale ungdomsuddannelser.