Unges motivation og læring - 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet

Red.: Niels Ulrik Sørensen m.fl.

2013

Hans Reizel

269 sider

Antologi om unges motivation for læring og uddannelse. Bogen, der bygger på interview med 12 førende eksperter på området, tegner et billede af aktuelle udfordringer, centrale begreber samt pejlemærker der er for det videre arbejde med unges motivation for læring og uddannelse.

Udgivelsen er et led i Center for Ungdomsforsknings forskningsprojekt Unges lyst til læring, der er støttet af Egmont fonden. Bogen er redigeret af Niels Ulrik Sørensen, Camilla Hutters, Noemi Katznelson og Tilde Mette Juul.

Se omtalen af bogen hos forlaget: Hans Reizel