Ungdomsliv - mellem individualisering og standardisering

Knud Illeris, Noemi Katznelson, Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen og Birgitte Simonsen

Samfundslitteratur

København, 2009

320 sider

Bogen handler om de unge i Danmark i dag og er skrevet af fem ungdomsforskere fra Center for Ungdomsforskning.

I bogen bliver de mest centrale sider af ungdomslivet gennemgået. Det er lige fra kultur, køn, sociale og etniske tilhørsforhold til misbrug og risikoadfærd.

Det er en både pædagogisk, psykologisk, sociologisk og kulturelt forankret redegørelse for de unges situation, der munder ud i en række bud på, hvad en sammenhængende, langsigtet og imødekommende ungdomspolitik må indeholde.

Læs omtale hos forlaget Samfundslitteratur.