Ungdomsforskning: Unge, køn og uddannelse

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Årgang 9, nr. 3 og 4 2010

87 sider

Tidskriftet handler om forskellen på piger og drenge i uddannelsessystemet, og hvorfor pigerne klarer sig bedre end drengene.

I artiklerne er der fokus på de unge og deres tanker om deres hverdag i skolen, uddannelsesvalg og undervisningsformer.

Forfatterne til artiklerne beskæftiger sig blandt andet med etniske minoritetspiger i folkeskolen, middelklassedrenge i gymnasiet og piger med uddannelsesfremmed baggrund.

Artiklerne i tidsskriftet viser, at der er kønsforskelle, men de viser også, at der er forskelle inden for det enkelte køn.

Læs hele tidsskriftet Unge, køn og uddannelse