Undersøgelse af gymnasieelevers udbytte af Studievalgscentrenes vejledende indsats

Simon Reusch

UNI C

København, 2008

34 sider

Rapporten fokuserer på, i hvilken grad Studievalg har bidraget til gymnasieelevernes afklaring om deres valg af videregående uddannelse og erhverv.

Læs hele rapporten Undersøgelse af gymnasieelevers udbytte af Studievalgscentrenes vejledende indsats