Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet

Mette Pless

Center for Ungdomsforskning

København, april 2009

214 sider

Ph.d.-afhandlingen beskæftiger sig med den gruppe af unge, der ikke klarer sig igennem uddannelsessystemet og ikke får en ungdomsuddannelse,

De følgende spørgsmål og paradokser er udgangspunktet for afhandlingen:

Hvad er det, der går galt?

Hvorfor virker det massive politiske fokus på uddannelse til alle tilsyneladende ikke?

Hvad er det, der gør, at så mange unge tilsyneladende har svært ved at finde fodfæste i uddannelsessystemet og falder fra ungdomsuddannelserne på trods af utallige indsatser og tiltag, når målsætning netop er at fastholde dem på uddannelserne og hindre frafald?

Analysernes resultater peger blandt andet på, at unge har taget uddannelsestænkningen til sig, men at de unge har svært ved at gøre skole "rigtigt".

Endvidere italesætter de unge i høj grad deres skolevanskeligheder som individuelle problemer, de selv må finde løsningen på. De har tilsyneladende ingen kollektive forklaringsmodeller til rådighed.

Endelig stiller Mette Pless skarpt på den store betydning af succesoplevelser og mestringserfaringer for de unge. Det er i høj grad disse erfaringer og oplevelser af anerkendelse, som giver de unge tro på, at de kan lykkes med uddannelse.

Om forfatteren:

Mette Pless er ansat som post.doc. ved Center for Ungdomsforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Hun arbejder primært med unges forhold til uddannelse og arbejde. Hendes forskningsprojekter fokuserer blandt andet på udsatte unges møde med ungdomsuddannelserne og på betydningen af vejledningsindsatsen.

Læs hele rapporten Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet