Uddannelsesmønstret blandt mandlige nydanskere

LG Insight

Ministeriet for Ligestilling

København, 2007

20 sider

Undersøgelsen er baseret på data fra Danmarks Statistik, litteraturstudier, interview med mandlige studerende med ikke-dansk baggrund samt interview med ressourcepersoner med viden om mandlige indvandreres / efterkommeres uddannelsesvalg.

Læs hele rapporten Uddannelsesmønstret blandt mandlige nydanskere