Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse. En beskrivende analyse

Torben Pilegaard Jensen og Søren Haselmann
AKF, København, 2012

Professionsbacheloruddannelserne rummer ca. en tredjedel af alle studerende på de videregående uddannelser. Disse uddannelser er derfor centrale for realiseringen af den danske regerings mål om, at 60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse.

I denne delrapport fra projektet Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne fremlægges resultaterne fra beskrivende analyser med fokus på forskelle mellem, hvem der går i gang på undersøgelsens fire fokusuddannelser (pædagoger, sygeplejersker, lærere og ingeniører), og hvem der efter endt uddannelse bliver beskæftiget i professionsuddannelsernes primære brancher.

Rapporten kan downloades fra AKF's hjemmeside: Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse.