Tal, der taler 2009

Undervisningsministeriet

København, juni 2010

101 sider

Publikationen beskriver og giver et overblik over det danske uddannelsessystem.

Der er grafer og tal for uddannelsesniveauet, de offentlige udgifter til uddannelse og it i uddannelserne.

Endelig er der tal over en række forhold som fx elevsammensætning, frafald og overgange inden for de forskellige uddannelsesområder.

Læs hele publikationen Tal, der taler 2009