Social differentiering og kulturel praksis på danske universitetsuddannelser

Jens Peter Thomsen

Roskilde Universitetscenter, 2008

294 sider

Denne ph.d.-afhandling handler om, hvorfor unge vælger universitetsuddannelse, som de gør: hvad er forholdet mellem valg af universitetsuddannelse og social oprindelse, og hvilken rolle spiller den uddannelsesspecifikke kulturelle praksis i denne sammenhæng?

Afhandlingen kaster lys over uddannelsernes rolle i den sociale produktion og reproduktion. Det vil sige i kampen om samfundsmæssige positioner. Desuden afsøger den, hvilken betydning de kulturer, der findes på de enkelte universitetsuddannelser, har, og hvorvidt og hvordan kulturerne på de enkelte uddannelser så at sige gør en forskel.

Den kortlægger feltet for lange videregående uddannelser gennem de studerendes uddannelsesvalg og deres sociale baggrund og analyserer den kulturelle praksis på tre udvalgte universitetsuddannelser.

Jens Peter Thomsen er post.doc.stipendiat og uddannelsesforsker på Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter

Læs hele bogen Social differentiering og kulturel praksis på danske universitetsuddannelser