Selvfølgelig skal jeg da arbejde

Als Research ApS

Instituttet for blinde og svagsynede

København, 2006

74 sider

Rapport om 15 blinde og svagsynedes arbejdsliv. Projektet, som ligger til grund for rapporten, indgår i E-mentoring projektet: Lær af Succesen, flere synshandicappede i arbejde.