Professionsbacheloruddannelserne- De studerendes vurdering af studiemiljø, studieformer og motivation for at gennemføre

Jensen, Torben Pilegaard, Anne Katrine Kamstrup og Søren Haselmann

AKF

København, 2008

190 sider

Læs hele publikationen Professionsbacheloruddannelserne - De studerendes vurdering af studiemiljø, studieformer og motivation for at gennemføre